Back

Axxell söker lärare till ridlärareutbildningen

Axxell söker lärare till ridlärareutbildningen

Axxell söker lärare till ridlärareutbildningen

Axxell söker lärare till ridlärareutbildningen

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. Brusaby erbjuder 15 yrkesutbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. I vår undervisningsmiljö ingår djurhus, stall, verkstäder och smådjursklinik på campusområdet och förstås skoljordbruken i Brusaby och Strömma.

Inom ramen för yrkesexamen inom hästhushållning, kompetensområdet för ridundervisning, ridlärare söker vi en

Lärare, ridlärarutbildningen

Arbetsställe är Brusaby på Kimitoön.

Anställningens omfattning är 50% arbetstid. Undervisningsspråket är svenska och finska.

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Detta innebär lämplig högskoleexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Anställningen är för tiden 1.8.2023-31.1.2025. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 och epost tomas.bjorkroth@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 19.3.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv ridlärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

News