Back

Axxell söker lärare till trimningsutbildningen i Brusaby

Axxell söker lärare till trimningsutbildningen i Brusaby

Axxell söker lärare till trimningsutbildningen i Brusaby

Axxell söker lärare till trimningsutbildningen i Brusaby

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. Brusaby erbjuder 15 yrkesutbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. I vår undervisningsmiljö ingår djurhus, stall, verkstäder och smådjursklinik på campusområdet och förstås skoljordbruken i Brusaby och Strömma.

Inom ramen för yrkesexamen i djurskötsel, kompetensområdet för trimning av djur

Lärare till trimutbildningen

Arbetsställe är Brusaby på Kimitoön.

Anställningens omfattning är 50% arbetstid.Undervisningsspråket är svenska och finska.

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Detta innebär lämplig högskoleexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Anställningen är för tiden 1.8.2023-31.1.2025. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 och epost tomas.bjorkroth@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 19.3.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lärare, trimning och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

News