Back

Axxell söker lärare till utbildningen inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell söker lärare till utbildningen inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell söker lärare till utbildningen inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell söker lärare till utbildningen inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med ca 3000 studerande på flera olika orter. Vi har studerande i olika ålder och med olika bakgrund. I Karis studerar totalt över 900 studerande varav ca. 300 ungdomar och resten vuxna. 

Vi behöver nu flera lärare till vårt team, eftersom bland annat barnledarutbildningen som förverkligas som e-utbildning är mycket populär. Barnledare är behöriga att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik (lag om småbarnspedagogik 540/2018). Vidare kan nämnas att undervisning inom andra utbildningar som hör till det pedagogiska området kan också vara aktuellt.   

Inom ramen för Grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning söker vi

Två lärare inom pedagogisk verksamhet och handledning

Arbetsställe: Karis 

Omfattning: Befattning A) 100% och befattning B) minst 80% 

Undervisningsspråket är svenska. 

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst fem års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. 

Arbetet inleds för befattning A 1.8.2021 och är tillsvidare och för befattning B för tiden 1.8.2021 – 31.7.2022. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller beatrice.westerlund@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast onsdagen den 31.3.2021 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lärare pedagogisk verksamhet och ditt namn i meddelandets ämnesfält. 

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • betyg över yrkesmässig behörighet t.ex. ped. kand., socionom YH med studier inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. 
  • betyg över lärarbehörighet 
  • intyg över arbetserfarenhet (med högre högskolexamen 3 år i branschen med lägre högskolexamen 5 år i branschen) 

News