Back

Axxell söker lokalvårdarlärare till Karis

Axxell söker lokalvårdarlärare till Karis

Axxell söker lokalvårdarlärare till Karis

Axxell söker lokalvårdarlärare till Karis

I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. I Karis erbjuder Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och undervisningsspråket såväl svenska som finska. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Inom ramen för grundexamen inom fastighets- och rengöringsbranschen söker vi en  

Lokalvårdarlärare (Timlärare i bisyssla)

Omfattning: 40%

Arbetsställe: Karis

Undervisningsspråket är finska och svenska. Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.  

Lön enligt avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Arbetet är tidsbundet och för tiden 1.8.2020 – 31.7.2021.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). 

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Belinda Rehn, tfn 044 739 7803 eller belinda.rehn@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 17.4.2020, kl.15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lokalvårdarlärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

News