Back

Axxell söker personal till Brusaby

Axxell söker personal till Brusaby

Axxell söker personal till Brusaby

Axxell söker personal till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer.

Vi lediganslår nu följande befattningar att sökas i Brusaby

1. Timlärare i huvudsyssla, djurskötare

inom den förberedande utbildningen för yrkesexamen för djurskötare, djurskötare på klinik (vuxenutbildning). Anställningen är tillsvidare från och med 1.8.2017. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är ansvaret för undervisning och handledning på smådjurskliniken i Brusaby. Behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). För skötande av undervisningen på klinik är erfarenhet av arbete på en smådjursklinik en förutsättning. Det räknas som merit om du är examensmästare.

2. Timlärare i huvudsyssla, djurskötare

inom grundexamen inom lantbruksbranschen, djurskötare (smådjur) för tiden 1.8.2017-31.7.2018 (moderskapsvikariat). Behörighetskrav för befattningarna enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

3. Handledare, praktiska ämnen

av studerande inom praktiska ämnen (skogsbruk och lantbruk) för tiden 1.8.2017-31.7.2018. Klassassistenten fungerar som lärarens arbetspar i praktisk undervisning. Behörighetskrav är grundexamen inom naturbruks- och miljöområdet samt yrkesexamen för skolgångsbiträde.

4. Hundtränare

inom assistenthundsverksamheten under tiden 1.8.2017-31.5.2018. Till arbetsuppgifterna hör självständigt tränande av hundar enligt träningsprogram. Sökande bör ha lämplig examen inom djurbranschen, erfarenhet av hundträning och en förmåga att arbeta självständigt och målinriktat.

 

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. För alla befattningar tillämpas en prövotid om 4 månader.

Närmare uppgifter om samtliga befattningar ger enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 (helst 19.6 eller 21.6). Ansökningar skickas per epost till hr@axxell.fi. Ansökningstiden utgår den 30.6 kl 15.


News