Back

Axxell söker skolcoacher

Axxell söker skolcoacher

Axxell söker skolcoacher

Axxell söker skolcoacher

Inom ramen för Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade studerandevården har Axxell beviljats medel för att anställa fler vuxna i skolvardagen i Karis och/eller på orterna Pargas/Åbo. Så här sammanfattade vi vår ansökan till UKM:

”Oron och illabefinnande i skolan och på internaten är idag ett påtagligt problem i skolvardagen och på internaten. Vi behöver nu anställa högskoleutbildade vuxna som följer upp, ser, lyssnar och diskuterar med de studerande då lärarnas fokus är i undervisningen och pedagogiken. Starkt fokus skulle läggas a) på att förebygga frånvaro och att vid problem ingripa direkt och b) stärka och stöda de studerandes sociala kompetenser och c) främja den allmänna trivsel och välbefinnandet i skolan.”

Vi söker nu en eller flera personer som i hel- eller deltidsbefattning skulle verka som

Skolcoach

Arbetsställe: Karis och/eller Pargas/Åbo

Omfattning: minst 80%, eventuellt mera beroende på om vi anställer på en eller två orter, på hel eller deltid. Är du intresserad av jobbet, men vill jobba mindre än 80%? Det är också möjligt - hör av dig så diskuterar vi närmare.

Arbetsspråket är svenska.

Behörighetskrav för befattningen är lämplig högskolexamen inom sociala sektorn, psykologin eller psykiatrin. Finns inte behöriga sökande kan också andra kompetenser komma i åtanke.

Lön enligt Kollektivavtal för privata undervisningsbranschen

Arbetet är p.g.a. projektifiering tidsbundet, det inleds så fort som möjligt och pågår till 31.12.2023. Prövotid på tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen 22.1.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv skolcoach och ditt namn i meddelandets ämnesfält. Skriv i ansökan om du önskar arbete på hel- eller deltid.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver dina betyg över yrkesmässig behörighet.


News