Back

Axxell söker studiesekreterare till Åbo

Axxell söker studiesekreterare till Åbo

Axxell söker studiesekreterare till Åbo

Axxell söker studiesekreterare till Åbo

Axxell i Åbo, verksam i Auriga fastigheten,  utbildar såväl vuxna som unga inom sjöfarts- och turismbranschen. Studerandes antal inom grundexamen är ca 190, dessutom finns en omfattande kursverksamhet.

Till Axxell i Åbo, söker vi en

studiesekreterare

Till arbetsuppgifterna hör studie-, enhets- och personaladministration samt ekonomi och praktikfrågor, bl.a. användande av studieregistret Primus, studerande- och kundservice, kontering, kassabokföring, korrespondens, marknadsföring och information samt övriga kontorsuppgifter. Vi förutsätter lämplig merkantil utbildning, datakunskap, goda kunskaper i båda inhemska språken, och nöjaktig kunskap i engelska, samt att du är samarbetsvillig och utåtriktad.

Befattningen tillsättas fr.o.m 1.8.2017 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal.

Förfrågningar riktas till enhetschef Susanne Karlsson, e-post susanne.karlsson@axxell.fi, tfn 044-739 7221. Ansökan skickas till adressen hr@axxell.fi och bör vara oss tillhanda senast 24.5.2017. Märk meddelandet ”Studiesekreterare/Åbo”.


News