Back

Axxell söker timlärare i huvudsyssla inom social- och hälsovårdsbranschen till Pargas

Axxell söker timlärare i huvudsyssla inom social- och hälsovårdsbranschen till Pargas

Axxell söker timlärare i huvudsyssla inom social- och hälsovårdsbranschen till Pargas

Axxell söker timlärare i huvudsyssla inom social- och hälsovårdsbranschen till Pargas

Axxell söker till Pargas

Timlärare i huvudsyssla, social- och hälsovård

för tiden 13.4.2015-31.7.2017 med placeringsort i Pargas.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Behörig att ge utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen är den som har lämplig högre högskoleexamen, lärarbehörighet samt tre års arbetserfarenhet eller lämplig yrkeshögskoleexamen, t. ex sjukskötare (YH), lärarbehörighet och fem års praktisk arbetserfarenhet.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Befattningen tillsätts från och med 13.4.2015.

Ansökningstiden utgår torsdagen den 2.4.2015 kl. 16.00.                                                                                                                                                

Mera information om befattningen ger utbildningsledare Johanna Lind, tfn 044-739 7441. Skicka din ansökan per e-post till beatrice.westerlund@axxell.fi eller per post till Axxell i Ekenäs, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, märk kuvertet "lärare".


News