Back

Axxell söker timlärare till djurskötarutbildningen i Brusaby

Axxell söker timlärare till djurskötarutbildningen i Brusaby

Axxell söker timlärare till djurskötarutbildningen i Brusaby

Axxell söker timlärare till djurskötarutbildningen i Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer.

Till Brusaby söker vi nu

Timlärare i huvudsyssla

inom den förberedande utbildningen för YE Djurskötare på klinik. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är ansvaret för undervisning och handledning på smådjurskliniken i Brusaby.

Sökande bör ha lämplig examen inom djurbranschen, helst veterinär, och ha minst tre års arbetserfarenhet. Vi värdesätter erfarenhet av undervisning och arbete på en smådjursklinik. Det räknas som merit om du är examensmästare.

Behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Närmare uppgifter om befattningen ger enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044 739 7276. Ansökningar skickas per epost till hr@axxell.fi. Ansökningstiden utgår den 1.12 kl 15.


News