Back

Axxell söker två handledare inom IT-branschen / IT-ämnen

Axxell söker två handledare inom IT-branschen / IT-ämnen

Axxell söker två handledare inom IT-branschen / IT-ämnen

Axxell söker två handledare inom IT-branschen / IT-ämnen

I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. I Karis erbjuder Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och undervisningsspråket såväl svenska som finska. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Vi lediganslår nu följande befattningar  

två handledare inom IT-branschen/ämnen

Omfattning: 100%  

Den ena befattningen (a) är tillsvidare. Till arbetsuppgifterna hör att handleda studerande inom grundexamen i informations- och kommunikationsteknik och blivande programutvecklare (f.d. datanomer). Arbetsstället är Karis.

Den andra befattningen (b) är för tiden 1.8.2020 – 31.7.2021. Till arbetsuppgifterna hör att handleda de studerande inom de gemensamma examensdelarna och där främst delområdet Verksamhet i den digitala miljön. Arbetsstället är Karis men med uppgifter också på andra Axxell-enheter.

Handledaren fungerar som lärarens arbetspar i praktisk undervisning. Behörighetskrav är lämplig grundexamen samt yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (skolgångsbiträde).

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 6 månader tillämpas. 

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen (a) ger enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044 739 7635 eller e-post harry.akerfelt@axxell.fi. Mera information om befattningen (b) ger utbildningsledare Lotta Almark, tfn 044 739 7625  eller e-post lotta.almark@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 17.4.2020 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv i meddelandets ämnesfält IT-handledare och ditt efternamn och förnamn.


News