Back

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket såväl svenska som finska.  Alla studerande, såväl ungdomar som vuxna som studerar för en grundexamen skall också ha de gemensamma examensdelarna ss. modersmål, matematik osv. Lärarna i dessa ämnen bildar ett GEM-team som leds av en utbildningsledare. GEM-teamet servar all enheter och erbjuder undervisning både som närstudier och distans i nära samarbete med lärarna för yrkesstudierna. GEM-lärarna är stationerade i såväl Karis som i Pargas. I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande.  

Till vårt GEM-lärarteam 

Två lärare i matematik, fysik och kemi  

Arbetsställe: Karis 

Omfattning: befattning A) 100 % och befattning B) minst 80% 

Undervisningsspråket är främst svenska men också en del på finska.  

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen (=årsarbetstid)  

Vi ser gärna att även du som är obehörig eller på slutrakan av dina studier söker. Arbetserfarenhet inom området och erfarenhet av undervisning samt specialundervisning ses som en fördel.

Arbetet inleds 1.8.2021 och befattning A) är tillsvidare och befattning B) för tiden 1.8.2021 – 31.7.2022. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) –  

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Lotta Almark, tfn 044-739 7625 eller lotta.almark@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast onsdagen den 9.6.2021 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv matematiklärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält. 

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • betyg över ämnesmässig behörighet  
  • betyg över lärarbehörighet 

News