Back

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket såväl svenska som finska.  Alla studerande, såväl ungdomar som vuxna som studerar för en grundexamen skall också ha de gemensamma examensdelarna ss. modersmål, matematik osv. Lärarna i dessa ämnen bildar ett GEM-team som leds av en utbildningsledare. GEM-teamet servar all enheter och erbjuder undervisning både som närstudier och distans i nära samarbete med lärarna för yrkesstudierna. GEM-lärarna är stationerade i såväl Karis som i Pargas. I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande.  

Till vårt GEM-lärarteam 

Två lärare i matematik, fysik och kemi  

Arbetsställe: Karis 

Omfattning: befattning A) 100 % och befattning B) minst 80% 

Undervisningsspråket är främst svenska men också en del på finska.  

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen (=årsarbetstid)  

Arbetet inleds 1.8.2021 och befattning A) är tillsvidare och befattning B) för tiden 1.8.2021 – 31.7.2022. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) –  

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Lotta Almark, tfn 044-739 7625 eller lotta.almark@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast onsdagen den 31.3.2021 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv matematiklärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält. 

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • betyg över ämnesmässig behörighet  
  • betyg över lärarbehörighet 

 


News