Back

Axxell söker utbildare inom första hjälpen

Axxell söker utbildare inom första hjälpen

Axxell söker utbildare inom första hjälpen

Axxell söker utbildare inom första hjälpen

Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med ca 3000 studerande på flera olika orter. Vi har studerande i olika ålder och med olika bakgrund.

Första hjälpen är en livsfärdighet. Det är hjälp som ges till en skadad eller sjuk person på olycksplatsen, med vilken man strävar efter att trygga den hjälpbehövandes grundläggande livsfunktioner och förhindra att patientens tillstånd blir värre. Axxell anser att kunnande inom första hjälpen är en värdefull kompetens, därför utbildar vi studerande och personal inom första hjälpen, vi arrangerar också externa fortbildningar i samråd med arbetslivet.

Därför söker vi nu en

Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap

Arbetsställe: Karis med uppgifter/kurser också på andra orter i Nyland och Åboland

Omfattning: 60%

Undervisningsspråket är svenska och finska

Behörighetskrav för befattningen är: sjukskötare eller hälsovårdare. Att inneha Röda Korsets Första hjälpen utbildning (UFH/ETK) ses som merit.  

Lön enligt: Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter, lärarbehörighet krävs inte.

Arbetet inleds 01.01.2022 och är tills vidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller beatrice.westerlund@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast måndagen den 22.11.2021 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv ”första hjälpen utbildare” och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet, vi behöver betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare.


News