Back

Axxell söker Utbildningsledare

Axxell söker Utbildningsledare

Axxell söker Utbildningsledare

Axxell söker Utbildningsledare

Axxell erbjuder yrkesutbildning för unga och vuxna samt folkhögskoleutbildning på nio orter i Svenskfinland, Kristinestad, Åbo, Pargas, Ekenäs, Karis, Esbo, Vanda och Helsingfors. I Raseborg har Axxell tre olika enheter – Handel och service, Teknik och hantverk samt Pedagogik, social- och hälsovård. Enheterna har verksamhet i Ekenäs och Karis samt i Pargas och Esbo.

Till enheten Handel och service söker vi en

Utbildningsledare/förman

Den som är intresserad av denna befattning kan gärna komma från någon av de branscher som undervisas inom enheten Handel och service  dvs. företagsekonomi, informations – och kommunikationsteknik, hårbranschen eller hotell-, restaurang- och cateringbranschen, men också andra branscher kan bli aktuella.

Enheten Handel och service ger utbildning för såväl ungdomar som vuxna på orterna Karis, Ekenäs, Pargas och Esbo. Flera av utbildningarna är tvåspråkiga eller finskspråkiga. På enheten arbetar ca 30 lärare och handledare. I uppdraget ingår förutom förmanskap även många olika utvecklingsuppgifter bl.a. att förena daglig verksamhet med undervisningen i skolköket och caféet samt att samverka med arbetslivet.

Den som väljs förväntas att klara av att ha många bollar i luften och en god samarbetsförmåga. Du skall ta initiativ men också kunna driva saker vidare.

Utbildningsledaruppdraget är ett tidsbundet uppdrag som förman för enheten och den nu aktuella anställningstiden utgår 31.7.2019. Det kan bli aktuellt att fortsätta uppdraget också efter nämnda tidpunkt. Uppdraget som Utbildningsledare (gäller alla våra utbildningsledare)  ledigförklarar vi internt ca ett halvår innan mandattiden utgår.

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998).  Detta innebär lämplig högskolexamen, 3 års-arbetserfarenhet i branschen samt yrkeslärar- eller GEM-lärarbehörighet. Utöver nämnda behörighetskrav skall den sökande ha verifierade kompetenser i ledarskap.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen (sk. vuxenavtalet). En prövotid på 4 månader tillämpas. Uppdraget påbörjas så fort som möjligt.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044 739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast måndagen den 23 januari 2017 kl. 16.00. Sänd din ansökan till Axxell, rektor Lena Johansson, Pb 1006, 10601 Ekenäs eller via e-post till lena.johansson@axxell.fi. Märk kuvert eller meddelande med utbildningsledare.


News