Back

Axxell söker utbildningsledare för gemensamma ämnen

Axxell söker utbildningsledare för gemensamma ämnen

Axxell söker utbildningsledare för gemensamma ämnen

Axxell söker utbildningsledare för gemensamma ämnen

Alla studerande som studerar för en grundexamen skall också avlägga 35 kp gemensamma ämnen. I Axxell bildar de 12 lärarna i de gemensamma ämnena team och för de teamen söker vi nu en förman. Gemensamma ämnen erbjuds i Axxell på många orter och i många former – som närstudier, distansstudier, fjärrstudier mm. Gemensamma ämnen erbjuds på såväl svenska som finska i Axxell.

Utbildningsledare för de gemensamma ämnena

Arbetsställe: Karis

Uppdraget som utbildningsledare är till sin omfattning 50%. Till detta kan fogas undervisningsuppgifter i de gemensamma ämnena eller andra utvecklingsuppgifter.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen och lärarbehörighet. Lön enligt avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Prövotid på 4 månader tillämpas. Arbetet inleds senast 1.8.2019 och är för tiden 1.8.2019 – 31.7.2022. Orsaken till att uppdraget är tidsbundet är att alla utbildningsledare tillsätts för just denna tid. Efter nämnd tidpunkt tar inte arbetet slut utan en ny period inleds.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044 739 7345 och e-post lena.johansson@axxell.fi (på semester 23-26.4.2019).

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 26 april 2019 kl.15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv utbildningsledare och ditt för- och efternamn i meddelandefältet. (modell: utbildningsledare Kalle Kaviar)

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

 1. Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
 2. Betyg över lärarbehörighet

I Axxells instruktion finns befattningsbeskrivningen för utbildningsledare och den ser ut så här:

Utbildningsledaren

 • leder det dagliga arbetet för undervisningens förverkligande eller annan verksamhet
 • kan fungera som operativ förman
 • bereder förslag gällande lärarnas undervisning och arbetsfördelning
 • ansvarar för innehållet i utbildningen samt dess utveckling
 • ansvarar för examination samt
 • utför övriga av enhetschef ålagda uppgifter

Aktuellt just nu inom denna verksamhet

 • arbetstidsplanering med årsarbetstid (nytt kollektivavtal tas i bruk 1.8.2019)
 • initiera till och kanske själv skapa ett större utbud av valbara kompetenspoäng (utöver 50%)
 • initiera och kanske själv skapa ett utbud av gemensamma ämnen för invandrare med annat modersmål än finska eller svenska (utöver 50%)
 • erbjuda distansundervisning åt andra studerande än Axxells egna
 • fortsätta att utveckla det "tenta bort-GEM –ämnen" som nu är i sin linda

Löpande ärenden

 • koordinering och schemaläggning av när, fjärr och distansundervisning och "tenta bort"-tillfällen
 • kvalitetssäkra delområdesbeskrivningar
 • erkännande av kunnande m.m.

News