Back

Axxell söker vaktmästare till Aboa Mare i Åbo

Axxell söker vaktmästare till Aboa Mare i Åbo

Axxell söker vaktmästare till Aboa Mare i Åbo

Axxell söker vaktmästare till Aboa Mare i Åbo

I centret ges andra stadiets utbildning (Axxell) och utbildning på yrkeshögskolenivå (Novia) samt kursverksamhet. Utbildningscentrets utrymmen i Auriga nära Åbo hamn omfattar 3500 kvadratmeter.

Axxell söker vaktmästare till utbildningscentret Aboa Mare i Åbo

Vaktmästarens arbete är mycket självständigt, och omfattar följande ansvarsområden: service av utrustningen i lokalen, bilarna, nyckelsystemet, kontakten med hyresvärden, ansvar för materiallagren o.dyl.

Du bör vara social och utåtriktad eftersom vaktmästaren är en central person i det praktiska dagliga livet i skolan. Du bör ha goda kunskaper i finska för att arbetet skall löpa, du bör ha nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska räknas som merit.

Skicka ansökan per e-post till adressen hr@axxell.fi märkt ”Vaktmästare Aboa Mare”. Ansökan skall vara framme senast 1.3.2019 kl. 12:00.

Mera information om uppgiften ger Aboa Mares chef Per-Olof Karlsson, tel. +358 44 762 4302, eller via e-post till per-olof.karlsson@novia.fi.


News