Back

Axxell söker verkstads- och simulatorinstruktör i maskinteknik till Åbo och Pargas

Axxell söker verkstads- och simulatorinstruktör i maskinteknik till Åbo och Pargas

Axxell söker verkstads- och simulatorinstruktör i maskinteknik till Åbo och Pargas

Axxell söker verkstads- och simulatorinstruktör i maskinteknik till Åbo och Pargas

I Åbo har sjöfartsutbildning erbjudits sedan 1813 och är därmed Finlands äldsta yrkesutbildning. Idag utbildar vi vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. Förutom grundutbildning i sjöfart ordnar vi även veckoslutskurser till skeppare i inrikestrafik, maskinskötare och förare, samt en stor mängd fortbildningskurser för såväl yrkes sjöfarare, fritidsbåtförare och andra intresserade. Till vårt förfogande har vi landets största fartygssimulator med 8 kommandobryggor och sedan hösten 2017 ett nytt och modernt maskinlaboratorium i Pargas. Mera info om Axxell Åbo hittar du på www.axxell.fi/aboa-mare och om Axxell Pargas på www.axxell.fi/pargas.

Axxell söker nu till Åbo och Pargas,

Verkstads- och simulatorinstruktör i maskinteknik, sjöfart

Den sökande bör ha :

  • vaktmaskinmästarexamen och ikraftvarande vaktmaskinmästarbehörighetsbrev
  • utbildning i svets-och metallteknik
  • goda språkkunskaper i svenska och nöjaktiga i finska samt engelska

Följande erfarenheter ses som meriterande:

  • erfarenhet från tjänstgöring som reparatör ombord på fartyg
  • erfarenhet som utbildare inom sjöfartsbranschen ombord eller iland

I dina arbetsuppgifter ingår:

  • att handha utbildningens verkstäder och laboratorier
  • att fungera som instruktör i verkstäderna och laboratorierna samt i olika simulatorer

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på fyra månader. Tjänstgöringen påbörjas 1.8.2018

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta STCW ansvarig  Per-Olof Karlsson, mobil 044 762 3402.

Ansökan jämte CV skickas till adressen hr@axxell.fi och bör vara oss tillhanda senast 25.5.2018 kl. 12:00. Märk meddelandet ”Instruktör/Sjöfart”


News