Back

Axxell söker vikarie för djurskötare i Brusaby

Axxell söker vikarie för djurskötare i Brusaby

Axxell söker vikarie för djurskötare i Brusaby

Axxell söker vikarie för djurskötare i Brusaby

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. I Brusaby erbjuder vi 17 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. Vår undervisningsmiljö består av bl a stall, djurhus, klinik och verkstäder på campusområdet samt skoljordbruken i Norrgård och Strömma.

Vi lediganslår nu ett vikariat som

Djurskötare

för tiden 25.4.2021-31.5.2022.

Djurskötaren har ett helhetsansvar för våra djurhus och skötseln av smådjuren. I arbetsuppgifterna ingår handledande av studerande i praktisk djurskötsel. Sökande bör ha lämplig examen och arbetserfarenhet inom djurbranschen. Arbetet kräver bred erfarenhet av skötsel av smådjur.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 4 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 eller epost tomas.bjorkroth@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 9.4.2021 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi.


News