Back

Axxell söker vikarie för djurskötare till Brusaby

Axxell söker vikarie för djurskötare till Brusaby

Axxell söker vikarie för djurskötare till Brusaby

Axxell söker vikarie för djurskötare till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer.

Vi söker nu en vikarie som

Djurskötare

till vår naturbruksenhet Brusaby på Kimitoön. Vikariatet är för tiden 13.11.2017-20.11.2018.

Djurskötaren har ett helhetsansvar för att sköta våra smådjurshus. Till arbetsuppgifterna hör också koordinering av undervisningen i djurhuset tillsammans med djurlärarlaget och att handleda studerande i skötseln av djuren. Mer info om djuren i Brusaby hittar du på https://www.axxell.fi/djuren-i-brusaby.

Vi önskar att du har lämplig utbildning inom djurbranschen och minst tre års arbetserfarenhet med ansvar för att ta hand om djur.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Närmare uppgifter av enhetschef Tomas Björkroth, tel 044 739 7276 (helst 16. eller 17.10). Ansökningar jämte CV skickas per epost till hr@axxell.fi. Ansökningstiden utgår den 24.10 kl. 16.00.


News