Back

Axxell söker VVS-lärare

Axxell söker VVS-lärare

Axxell söker VVS-lärare

Axxell söker VVS-lärare

I Raseborg har Axxell tre olika enheter – Handel och service, Teknik och hantverk samt Pedagogik, social- och hälsovård. Enheterna har verksamhet i Ekenäs och Karis. Antalet studerande omfattar ca 600 ungdomar samt vuxenstuderande.

Axxell teknik och hantverk utbildar bl.a. rörmontörer inom ramen för grundexamen inom husteknik. Våra VVS-studerande lär sig installera vatten-, värme- och avloppssystem och de lär sig injustering och underhåll av olika VVS-tekniska system.

Till vårt VVS-lärarlag söker vi nu

Timlärare i huvudsyssla, VVS-teknik

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (986/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

En prövotid på 4 månader tillämpas. Tjänstgöringen påbörjas 1.10.2016 eller enligt överenskommelse. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Seppo Nylund, tfn 044 739 7617.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 16.9.2016 kl. 16.00. Sänd din ansökan till Axxell, enhetschef Beatrice Westerlund, Bangatan 75, 10300 Karis eller via e-post till beatrice.westerlund@axxell.fi. Märk kuvert eller meddelande med VVS-lärare.


News