Back

Axxell söker VVS-lärare till Karis

Axxell söker VVS-lärare till Karis

Axxell söker VVS-lärare till Karis

Axxell söker VVS-lärare till Karis

Axxell teknik utbildar rörmontörer inom ramen för grundexamen inom husteknik. Våra VVS-studerande lär sig installera vatten-, värme- och avloppssystem och de lär sig injustering och underhåll av olika VVS-tekniska system.

Timlärare i huvudsyssla, VVS-teknik

Av den som anställs förväntas lösningsinriktat arbetssätt och ett stort intresse för ungdomar och deras inlärning. Arbetsstället är Raseborg.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

En prövotid på 4 månader tillämpas. Befattningen inleds 1.8.2018 och är tillsvidare.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Seppo Nylund, tfn 044-739 7617.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast måndagen den 30.4.2018 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv VVS-lärare och ditt för- och efternamn i meddelandefältet. (modell: VVS-lärare Seppo Nylund)


News