Course:
Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen


Detailed information

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

17 Oct 2020

End Date

25 Jun 2021

Last day to apply

18 Sep 2020

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

17 Oct 2020

End Date

25 Jun 2021

Last day to apply

18 Sep 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

17 Oct 2020

End Date

25 Jun 2021

Last day to apply

18 Sep 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt!

(Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju).