Back

Examenshandledare till huvudstadsregionen

Examenshandledare till huvudstadsregionen

Examenshandledare till huvudstadsregionen

Examenshandledare till huvudstadsregionen

Axxell har sedan 2017 ett handledningssystem med examenshandledare på heltid. Det finns 10 befattningar som examenshandledare i Axxell – fem i Karis, en i Brusaby, en i Pargas, en i Överby Esbo och en i Åbo. En examenshandledare handleder alla grundexamensstuderande, såväl unga som vuxna. Handledningen bygger på grupphandledning. Den nu aktuella befattningen gäller våra enheter Trädgård och hantverk, Överby och Monikulttuurisuuskeskus, MKK. I Esbo finns utbildningar på såväl svenska som finska för trädgårdsmästare och artesaner. På MKK utbildar vi merkonomer och lokalvårdare.

Examenshandledare

Arbetsställe: Esbo

Omfattning: 100%. Undervisningsspråket är svenska och finska.

Behörighetskrav för lärare gäller kraven enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, 3 års-arbetserfarenhet i branschen samt yrkes- eller GEM-lärarbehörighet

Behörighet för examenshandledare kan utöver lärare också vara

 • samhällspedagog eller
 • pedagogiemagister (ej administration)

Befattningsbeskrivningen för examenshandledare ser ut såhär:

 • ansvarar för att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet görs för alla studerande (PUK)
 • ansvarar för att studerande i behov av särskilt stöd inom ramen för PUK får en plan för hur behoven skall bemötas
 • utvecklar trivsel, trygghet och delaktighet på enheten samt förebygger avbrott, frånvaro mm. (förebyggande studerandevård)
 • utvecklar studerandes möjligheter att var delaktiga i undervisningen och studiemiljön (studerandekårer mm.)
 • marknadsför och vägleder till yrkesutbildningen
 • undervisar och handleder i GEM-ämnet Att verka i arbetslivet
 • undervisar och handleder i GEM-ämnet Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • utföra övriga av rektor eller VD ålagda uppgifter

Därtill kan komma uppgifter specifika för någon enskild examenshandledare.

Examenshandledarna fungera tillsammans som ett mångprofessionellt team med regelbundna sammankomster. Alla behöver inte vara kunniga på allt utan gruppen kan komplettera varandra. Enhetschefen på enheten trädgård och hantverk är examenshandledarens förman.

Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Arbetet inleds 1.8.2023. Prövotid på 6 månader tillämpas.

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 19.3.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv examenshandledare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet.

Om du är yrkeslärare behöver vi

 • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
 • Betyg över lärarbehörighet
 • Intyg över arbetserfarenhet

I övriga fall betyg över högskolexamen.


News