Utbildning:
Folkdansinstruktörsutbildning

Utbildning

Finlands Svenska Folkdansring ordnar tillsammans med Folkhögskolan Axxell en Folkdansinstruktörsutbildning våren 2017


Allmänt om utbildningen

Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor. Utbildningen motsvarar de obligatoriska grundstudierna i den nationella folkdansinstruktörsutbildning som ordnas, främst på finska, i samråd av alla finländska folkdansorganisationer. Därmed kan man efter avklarad utbildning fortsätta att utbilda sig inom den nationella utbildningen. Den här utbildningen är samtidigt inledningen på ett livslångt lärande och ger grunder till att söka vidare till yrkesutbildning inom området.

Målgrupp och eventuella krav

Utbildningen riktar sig till personer med ett intresse för att fungera som instruktör i folkdans. Den studerande förväntas ha goda färdigheter i finländsk folklig dans. Erfarenhet av att instruera dans är inte ett krav, men till fördel. Framförallt nyttigt är det om man är verksam som instruktör under studiernas gång. Det rekommenderas att studerande är minst 16 år.

Utbildningens uppbyggnad

Folkdansinstruktörsutbildningen är en flerformsutbildning på 81 timmar fördelade på både när- och distansstudier. Utbildningen är indelad i tre kurser á 27 timmar (se nedan). Närstudierna förverkligas genom närvaro vid tre utbildningsveckoslut á 20 timmar: 10-12.3.2017 i Pargas, 30.3-2.4.2017 på Axxell Lappfjärd i Kristinestad och 21-23.4.2017 på Kuggom i Lovisa. Distansstudierna omfattar 21 timmar och genomförs som hemuppgifter mellan veckosluten.

Utbildningen indelas i tre kurser med var sitt tema. Varje kurs består av 20 timmar närstudier och 7 timmar distansstudier, vilket motsvarar 1 studiepoäng. Hela utbildningen motsvarar 3 sp.

1.Folkdansens grunder, 20 + 7 timmar (10-12.3.2017 på Axxell Pargas)

 • Egen studieplan, organisationskunskap och den nationella instruktörsutbildningen
 • Terminologi, steg, formationer och övriga element
 • Års-, termins- och lektionsplaner, dansprogramplanering för dansgrupper och den grundläggande konstundervisningen
 • (Folk)danslitteratur
 • Steganalys
 • Folkdans med historia
 • Egen dansteknik
 • Kroppsvård

2.Folkdansens musik, 20 + 7 timmar (30.3-2.4.2017 på Axxell Lappfjärd i Kristinestad)

 • Musik: folkmusikens vanligaste rytmer, steganalys med rytmik, musikteori, tolka noter och beskrivningar, startkommandon, samarbete med spelmannen, sånglekar
 • Metoder och begrepp för utlärning och inlärning
 • Utlärning av en färdig folkdans - teori
 • Steg, formationer och övriga element samt utlärning av dem
 • Egen dansteknik
 • Kroppsvård

3.Folkdansens ledarskap, 20 + 7 timmar (21-23.4.2017 på Kuggom i Lovisa)

 • Ledarens roll
 • Ledaretik och att utvecklas som ledare
 • Att fungera med gruppen och gruppens utvecklingsfaser
 • Att ge och ta feedback
 • Första hjälp
 • Utlärning av en färdig folkdans
 • Egen dansteknik
 • Kroppsvård

Kursledare

Som ansvarig lärare fungerar riksinstruktör Marcus Blomberg. Han undervisar också vissa delar, men till största delen sköts undervisningen av danslärare (YH) Heidi Palmu.

Tilläggsinformation om utbildningen fås av:

Marcus Blomberg, riksinstruktör för Finlands Svenska Folkdansring r.f.
dansmarcus@gmail.com, tfn. 050-5350 375

Bilderna är tagna av Timo Hukkanen

 

Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Folkdansinstruktörsutbildning

Adress där utbildning ordnas

Närstudierna förverkligas genom närvaro vid tre utbildningsveckoslut á 20 timmar: 10-12.3.2017 i Pargas, 30.3-2.4.2017 på Axxell Lappfjärd i Kristinestad och 21-23.4.2017 på Kuggom i Lovisa.


Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

81 timmar fördelade på både när- och distansstudier.

Startdatum

10 mar 2017

Slutdatum

23 apr 2017

Sista ansökan

26 jan 2017

Kontaktperson

Marcus Blomberg

050-5350 375
dansmarcus@gmail.com

Pris

520€

Kostnad

Hela utbildningen kostar 520 euro. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmaterial samt kost och logi under närstudiepassen.

Utbildningens namn

Folkdansinstruktörsutbildning

Adress där utbildning ordnas

Närstudierna förverkligas genom närvaro vid tre utbildningsveckoslut á 20 timmar: 10-12.3.2017 i Pargas, 30.3-2.4.2017 på Axxell Lappfjärd i Kristinestad och 21-23.4.2017 på Kuggom i Lovisa.

Axxell i
Axxell i


<()

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

81 timmar fördelade på både när- och distansstudier.

Startdatum

10 mar 2017

Slutdatum

23 apr 2017

Sista ansökan

26 jan 2017

Kontaktperson

Marcus Blomberg

050-5350 375
dansmarcus@gmail.com

Pris

520€

Förklaring

Hela utbildningen kostar 520 euro. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmaterial samt kost och logi under närstudiepassen.

Utbildningens namn

Folkdansinstruktörsutbildning

Adress där utbildning ordnas

Närstudierna förverkligas genom närvaro vid tre utbildningsveckoslut á 20 timmar: 10-12.3.2017 i Pargas, 30.3-2.4.2017 på Axxell Lappfjärd i Kristinestad och 21-23.4.2017 på Kuggom i Lovisa.


Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

81 timmar fördelade på både när- och distansstudier.

Startdatum

10 mar 2017

Slutdatum

23 apr 2017

Sista ansökan

26 jan 2017

Kontaktperson

Marcus Blomberg

050-5350 375
dansmarcus@gmail.com

Pris

520€

Kostnad

Hela utbildningen kostar 520 euro. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmaterial samt kost och logi under närstudiepassen.
Kontaktperson

Marcus Blomberg

050-5350 375
dansmarcus@gmail.com


Ansökningsförfarande

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA