Course:
Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin


Detailed information

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contact

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningens pris är 450 €.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contactperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Utbildningens pris är 450 €.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contactperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningens pris är 450 €.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Marina Åkermarck, marina.akermarck@axxell.fi

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.