Course:
Grundkurs i garvning med gamla metoder

Utbildning

Under kursen kommer studerande att fördjupa sina kunskaper inom traditionella skinngarvningsmetoder samt om vidarebehandling av skinn. Dessutom ingår förädling av skinn till traditionella produkter.

Under kursen hålls i medeltal drygt en närstudievecka i månaden på Axxell Brusaby, Kimito, därtill tillkommer distansstudier. Närstudieveckor ordnas under våren enligt följande:

i april: 4-8.4.2018
i maj: 9-13.5.2018

Höstens närstudietillfällen meddelas innan sommaren.

Som lärare på kursen fungerar Mikaela Fagerstöm.

Innehåll

Utbildningen är indelad i 10 kurser.

Utbildningen omfattar totalt 250h närstudier och 100h distansarbete. Dessutom kan deltagarna få handledning i sitt eget arbete. Följande kurser ingår i utbildningen:

  1. Fårskinnsgarvning
  2. Vidarebehandling av fårskinn
  3. Barkgarvat läder
  4. Garvning av fiskskinn
  5. Hjärngarvat läder
  6. Ben- och hornarbete
  7. Hud- och pälssömnad
  8. Färdigställande, infettning och uppmjukning av de växtgarvade produkterna
  9. Garvning av smådjur
  10. Förberedelse för slututställning

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Material och utrustning

Eventuellt eget skinn om du har.

 

Utbildningen ordnas i samarbete med Västra nylands folkhögskola


Detailed information

Course name

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

04 Apr 2018

End Date

25 Mar 2019

Last day to apply

16 Mar 2018

Contact

Linda Karlsson
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7308
linda.karlsson@axxell.fi

Charge

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Miscellaneous

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Linda Karlsson, linda.karlsson@axxell.fi.

 

Utbildningen ordnas i samarbete med Västra nylands folkhögskola

Course name

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

04 Apr 2018

End Date

25 Mar 2019

Last day to apply

16 Mar 2018

Contactperson

Linda Karlsson
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7308
linda.karlsson@axxell.fi

Förklaring

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Miscellaneous

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Linda Karlsson, linda.karlsson@axxell.fi.

 

Utbildningen ordnas i samarbete med Västra nylands folkhögskola

Course name

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

04 Apr 2018

End Date

25 Mar 2019

Last day to apply

16 Mar 2018

Contactperson

Linda Karlsson
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7308
linda.karlsson@axxell.fi

Charge

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Miscellaneous

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Linda Karlsson, linda.karlsson@axxell.fi.

 

Utbildningen ordnas i samarbete med Västra nylands folkhögskola
Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA