Course:
Grundkurs i garvning med gamla metoder

Utbildning

Denna utbildning har redan inletts med fullt antal studerande. Vi hoppas att vi kan ordna utbildningen igen nästa år!

 

Under kursen kommer studerande att fördjupa sina kunskaper inom traditionella skinngarvningsmetoder samt om vidarebehandling av skinn. Dessutom ingår förädling av skinn till traditionella produkter.

Under kursen hålls i medeltal drygt en närstudievecka i månaden på Axxell Brusaby, Kimito, därtill tillkommer distansstudier. Närstudietillfällen ordnas onsdag, alternativt torsdag, till söndag. På vardagar kl 16-21, lördag 10-17 och söndag 10-16.

Som lärare på kursen fungerar Hanna Nore.

Innehåll

Utbildningen är indelad i 10 kurser.

Utbildningen omfattar totalt 250h närstudier och 100h distansarbete. Dessutom kan deltagarna få handledning i sitt eget arbete. Följande kurser ingår i utbildningen:

  1. Fårskinnsgarvning
  2. Vidarebehandling av fårskinn
  3. Barkgarvat läder
  4. Garvning av fiskskinn
  5. Hjärngarvat läder
  6. Ben- och hornarbete
  7. Hud- och pälssömnad
  8. Färdigställande, infettning och uppmjukning av de växtgarvade produkterna
  9. Garvning av smådjur
  10. Förberedelse för slututställning

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Material och utrustning

Eventuellt eget skinn om du har.


Detailed information

Course name

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Apr 2017

End Date

March 2018

Last day to apply

17 Mar 2017

Contact

Hanna Nore
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Charge

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Miscellaneous

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Sandra Berglund, sandra.berglund@axxell.fi.

Course name

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Apr 2017

End Date

March 2018

Last day to apply

17 Mar 2017

Contactperson

Hanna Nore
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Förklaring

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Miscellaneous

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Sandra Berglund, sandra.berglund@axxell.fi.

Course name

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Apr 2017

End Date

March 2018

Last day to apply

17 Mar 2017

Contactperson

Hanna Nore
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Charge

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Miscellaneous

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Sandra Berglund, sandra.berglund@axxell.fi.