Back

Handledare till internatet i Brusaby

Handledare till internatet i Brusaby

Handledare till internatet i Brusaby

Handledare till internatet i Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet för ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer. Skolans jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus och verkstäder erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för mångsidiga studier.

Till Brusaby söker vi nu:

Handledare till internatet i Brusaby

Befattningen har en 70% arbetstid. Till arbetsuppgifterna hör handledande av studerande på internatet tillsammans med internatansvariga och organiserandet av fritidsverksamheten. Arbetet är huvudsakligen förlagt till kvällstid.

Vi och hoppas att du är beredd att börja arbeta så fort som möjligt.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Närmare uppgifter om samtliga befattningar ger Maria Kulmala, tel 044 739 7270, vardagar helst mellan kl 15-16. Ansökningar skickas per epost till hr@axxell.fi. Ansökningstiden utgår den 7.6.2019 kl. 15:00.


News