Course:
Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

På grund av coronavirusepidem flyttas denna utbildning fram till den 25.5.2020. Det går ännu att anmäla sig till kursen.

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar oförpackade livsmedel. Tidpunkt: Föreläsning + tent 6.4.2020 med start kl. 15.30 (till ca. 19.30)

Föreläsning + tent kostar 100€ (inkl. moms). Man kan tentera på de båda inhemska språken. Meddela då du anmäler dig i fältet Övriga uppgifter på vilket språk du vill ha tenten.

Kom ihåg att förbereda dig väl. Här hittar du material som kan vara bra att läsa innan du kommer på tent https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/. Här finns även material som kan vara till hjälp https://www.yumpu.com/sv/document/view/19872143/ratt-att-kocka-edufi

Ta med en blå kulspetspenna och ID (körkortet eller ditt officiella pass) till tenttillfället. Du har möjligheten att höra de rätta svaren genast efter tenttillfället.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning


Detailed information

Course name

Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

25 May 2020

Last day to apply

17 May 2020

Contact

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 May 2020

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 May 2020

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fiContact

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fi


Application process

På grund av coronavirusepidem flyttas denna utbildning fram till den 25.5.2020. Det går ännu att anmäla sig till kursen.

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten för att anmäla dig till tenten.

Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Företag observera!
Då man väljer företagsfaktura som betalningsalternativ via Collector Bank så måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder eller med Mobil ID. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi.
Ifall det blir ett problem med identifieringen eller ifall ditt företag vill anmäla personer till flera olika kurser kan anmälan också ske direkt per e-post till maria.isaksson@axxell.fi eller ring 044-739 7355. Skicka följande uppgifter till maria.isaksson@axxell.fi: faktureringsuppgifter, uppgifter på kursdeltagarna (namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål och födelsedatum) samt de kurser personerna anmäls till. En faktura skickas då från Axxell, observera att en faktureringsavgift på 5€ tillkommer per faktura.