Course:
Hygienpass föreläsning + tent, Karis 29.9.2020

Utbildning

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar oförpackade livsmedel.

Plats: Axxell i Karis, Bangatan 75, Karis

Tid: kl. 17-20

Pris: 100 euro (inkl. 24%moms)

Föreläsare: Anna-Stina Werner

 

Litteratur

Kom ihåg att förbereda dig väl. Här hittar du material som kan vara bra att läsa innan du kommer på tent:

Livsmedelsverket

Rätt att kocka

 

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

 

Ta med en blå kulspetspenna och ID (körkortet eller ditt officiella pass) till tenttillfället.

Har du avlagt hygienpasset tidigare men tappat kortet? Läs här : https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/ 

 


Detailed information

Course name

Hygienpass föreläsning + tent, Karis 29.9.2020

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

29 Sep 2020

Last day to apply

20 Sep 2020

Contact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

100€

Course name

Hygienpass föreläsning + tent, Karis 29.9.2020

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

29 Sep 2020

Last day to apply

20 Sep 2020

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

100€

Course name

Hygienpass föreläsning + tent, Karis 29.9.2020

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

29 Sep 2020

Last day to apply

20 Sep 2020

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

100€Contact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Företag observera! Då man som betalningsalternativ väljer företagsfaktura (B2B) via Collector Bank måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi. Har du problem med anmälan, kontakta ansokan@axxell.fi.

Ifall det blir ett problem med identifieringen eller ifall ditt företag vill anmäla personer till flera olika kurser kan anmälan också ske direkt per e-post till maria.isaksson@axxell.fi eller ring 044-739 7355. Skicka följande uppgifter till maria.isaksson@axxell.fi: faktureringsuppgifter, uppgifter på kursdeltagarna (namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål och födelsedatum) samt de kurser personerna anmäls till. En faktura skickas då från Axxell, observera att en faktureringsavgift på 5€ tillkommer per faktura.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

 

Anmälan

Observera att kursavgiften erläggs i samband med anmälan. Som betalningsförmedlare används checkout och betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. För annulleringsvillkor och övrig info, klicka på anmälningvillkoren

Då betalningen är gjord skickas kvitto på betalningen samt anmälningsbekräftelse till den e-postadress du angivit i anmälningsblanketten. För närmare information och betalningsvillkor, se www.checkout.fi. Se även dataskyddsbeskrivning.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då anmälningstiden gått ut. De uppgifter du fyller i på blanketten sparas i Axxells studieregisterprogram Visma Primus, se registerbeskrivning. Fyll i blanketten noggrant och uppge korrekta uppgifter. Frågor kring anmälan kan riktas till ansokan@axxell.fi. Genom att skicka anmälan godkänner du annulleringsvillkoren.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd. Om du är minderårig skall du alltid meddela vårdnadshavarens namn, adress, telefonnummer och e-post adress i fälten för betalare (under Vem finansierar kursen skall du kryssa i "En annan person eller ett företag").

Fyll i ditt födelsedatum och signumets slutdel. Födelsedatumet i formen dd.mm.yyyy (ex. 03.03.2000). Signumets slutdel fylls i inklusive "-" och "A" -tecken. Om du har en personbeteckning från ett annat land än Finland, lämna signumfältet tomt.
ansokanCaptchaImage