Back

Infotillfällen om restuareringsgesäll-utbildningen

Infotillfällen om restuareringsgesäll-utbildningen

Infotillfällen om restuareringsgesäll-utbildningen

Infotillfällen om restuareringsgesäll-utbildningen

Vill du lära dig bevara och restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Om du är intresserad av äldre byggnadstekniker, arkitekturhistoria och byggnadsvård är kanske restaureringsgesäll-utbildningen (yrkesexamen för restaureringsgesäll) något för dig. Måns Gardberg berättar mera om utbildningen på följande informationstillfällen:

Tisdag 6.2 kl. 13-17 i Axxell Överby i Esbo (Inspektorsgränd 3)

Onsdag 7.2 kl. 13-17 i Ekenäs, Raseborgsvägen 9, hus 5

Välkommen!


News