Utbildning:
Ljudtekniklinjen

Utbildning

På ljudtekniklinjen får man en bred teoretisk och praktisk grundutbildning. I undervisningen behandlas både musikinspelning och konsertljud. Man behöver inga förkunskaper för att söka till utbildningen, men även mer rutinerade tekniker har utbyte av studierna.

Praktiskt arbete

Inspelingar görs i skolans studio i samarbete med skolans övriga linjer. Vi gör även inspelningar med mobil utrustning. Ljudtekniklinjen sköter tekniken vid skolans konserter samt andra shower och uppsättningar i regionen.

Centrala ämnen

  • Apparaturkänndom - Mikrofoner, mixerbord, inspelningsapparatur, synthesizers m.m.
  • Akustik - "Vad är ljud", studion och konsertlokaler.
  • Data - Digitalinspelning, redigering och signalbehanling med dator.
  • Ellära - Anpassad till branschen och ljudteknikerns behov.
  • Musikämnen - Musikhistoria, instrument- och stilkännedom samt musikteori.

Du kan avlägga examen i musikteori, tonträffning och instrument (1/3-3/3) enligt musikinstitutens fordringar.

Hösten 2008 tog skolan i bruk en ny inspelningsstudio i internationell toppklass utrustad med Protools HD3 och ICON D-Control. Studion har 2 kontrollrum, 5.1-lyssning och varierbar akustik. Dessutom har skolan en äldre studio samt flera mobila arbetsstationer.

Läroplanen för linjen hittar du här.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Ljudtekniklinjen

Adress där utbildning ordnas

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

21 aug 2017

Slutdatum

maj 2018

Kontaktperson

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7209 (0400 263 292)
kalle.teir@axxell.fi

Kostnad

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch. Ordnar boende själv. 25€/termin för gemensamma kostnader, utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-cd, m.m. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/veckoslut.

Övrigt

Inträdeskrav

grundskola

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål

En ljudteknisk kurs med brett innehåll. En god grund för att påbörja en yrkeskarriär eller för vidare studier.

Målgrupp

Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter ljudteknik

Litteratur

Scott Hunter Stark: Live Sound Reinforcement ISBN 0-918371-07-4 
Kan köpas på skolan, ca 50 €

Material och utrustning

Anteckningsmaterial

Utbildningsmiljö

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Övrigt

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av ljudtekniklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Utbildningens namn

Ljudtekniklinjen

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd<()

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

21 aug 2017

Slutdatum

maj 2018

Kontaktperson

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7209 (0400 263 292)
kalle.teir@axxell.fi

Förklaring

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch. Ordnar boende själv. 25€/termin för gemensamma kostnader, utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-cd, m.m. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/veckoslut.

Övrigt

Inträdeskrav

grundskola

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål

En ljudteknisk kurs med brett innehåll. En god grund för att påbörja en yrkeskarriär eller för vidare studier.

Målgrupp

Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter ljudteknik

Litteratur

Scott Hunter Stark: Live Sound Reinforcement ISBN 0-918371-07-4 
Kan köpas på skolan, ca 50 €

Material och utrustning

Anteckningsmaterial

Utbildningsmiljö

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Övrigt

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av ljudtekniklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Utbildningens namn

Ljudtekniklinjen

Adress där utbildning ordnas

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

21 aug 2017

Slutdatum

maj 2018

Kontaktperson

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7209 (0400 263 292)
kalle.teir@axxell.fi

Kostnad

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch. Ordnar boende själv. 25€/termin för gemensamma kostnader, utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-cd, m.m. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/veckoslut.

Övrigt

Inträdeskrav

grundskola

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål

En ljudteknisk kurs med brett innehåll. En god grund för att påbörja en yrkeskarriär eller för vidare studier.

Målgrupp

Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter ljudteknik

Litteratur

Scott Hunter Stark: Live Sound Reinforcement ISBN 0-918371-07-4 
Kan köpas på skolan, ca 50 €

Material och utrustning

Anteckningsmaterial

Utbildningsmiljö

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Övrigt

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av ljudtekniklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.
Kontaktperson

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7209 (0400 263 292)
kalle.teir@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökan görs direkt till skolan med ansökningsblankett. Ansökan pågår, det finns ännu lediga studieplatser. I den mån det finns platser kan man ansöka ända till skolstart.

Antagningsintervjuer hålls år 2017 veckorna 22 och 23, samt 31och 32

Intervjun är till för att informera om linjernas innehåll, kartlägga din nivå, dina önskemål och för att på bästa möjliga sätt planera din studietid på skolan. Du gör även en skriftlig musikteoridel för att kartlägga din nivå.

Läsåret omfattar 36 studieveckor. Du kan ansöka om statligt studiestöd för heltidsstudier. Blanketten fås från FPA eller deras hemsida www.kela.fi. Vi på kansliet kan också hjälpa till med studiestödsblanketten.

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA