Course:
Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)


Detailed information

Course name

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

20 Jan 2022

End Date

26 Aug 2022

Last day to apply

05 Jan 2022

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Price

112.5€

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Jan 2022

End Date

26 Aug 2022

Last day to apply

05 Jan 2022

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Price

112.5€

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Jan 2022

End Date

26 Aug 2022

Last day to apply

05 Jan 2022

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Price

112.5€

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.