Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Start Date

August 2020

??.

Contact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

??.

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

??.

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade


Contact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt till oss med ansökningsblanketten nedan.

Om du som söker är niondeklassist:

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2020 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Du kan söka till utbildningen genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion. Observera att en ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt, men i så fall förs en diskussion med dig om vilka studiealternativ som är lämpliga för just dig.

Test i svenska ordnas för dem som inte har svenska som modersmål. Studieplatsen är preliminär tills läkarintyg (T-intyg) uppvisats.

Om du som söker är vuxen:

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.