Back

Öppet hus i Axxell

Öppet hus i Axxell

Öppet hus i Axxell

Öppet hus i Axxell

Vi är tyvärr tvungna att annullera de planerade öppet hus-evenemangen på våra enheter på grund av det rådande pandemiläget. Virtuella öppet hus kommer istället att ordnas enligt följande:

Axxell Brusaby lördag 5.2.2022

Eventuella alternativa program på de andra enheterna informerar vi om senare. Närmare information om program uppdateras också på www.axxell.fi/oppet-hus.


News