Course:
Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen (flerform)

Trädgårdsmästarutbildningen för vuxna inleds i augusti 2020. Utbildningen förverkligas i flerform och beräknas vara slutförd i augusti 2022. Utbildningen riktar sig till personer intresserade av produktion och grönsektorn, men passar väl även för personer intresserade av trädgårdshandel. Hos oss blir du expert på växter - du lär dig känna igen alla våra vanliga och många lite ovanliga växter. Samtidigt lär du dig välja rätt växt för rätt plats.

Närstudierna förverkligas i Esbo på Axxell, Överby.

Vad gör en trädgårdsmästare?

Att jobba som trädgårdsmästare innebär ett intressant omväxlande arbete med allt från grönt och levande som blommor, träd, buskar och gräsmattor till intressanta material att skapa med: sten, metall och trä. Du ska klara av mångsidiga uppgifter utomhus och använda dina kunskaper i praktiken och är perfekt för dig som är ute efter ett arbete där du får röra dig mycket ute och göra något praktiskt .

Två inriktningar - en mängd olika arbetsplatser

Beroende på ditt eget intresse, kan du antingen specialisera dig på produktion eller grönsektorn.

Produktionsalternativet lär dig hur du ska driva ett eget odlingsföretag eller arbeta som anställd på ett odlingsföretag. Odlingsföretagen inom denna inriktning hör vanligen till någon av sektorerna växthus, friland, plantskola, fruktodling eller bärodling. Du kan också arbeta inom trädgårdshandeln (parti- och minutaffärer) eller med rådgivning.

Satsar du på grönsektorn, väljer du ett område där du arbetar med att anlägga och sköta om trädgårdar och grönområden. Arbetsplatsen kan vara det egna företaget, grönanläggnings- och skötselföretag, kommuner, församlingar, partiaffärer, minutaffärer.

Trädgårdsutbildningens innehåll

En professionell trädgårdsmästare har en bra växtkännedom. Kunskap om växternas livsfunktioner har därför en central roll i utbildningen. Inom grönsektorinriktningen koncentrerar du dig på att lära dig hur du använder växterna, vad som krävs för att bygga en fungerande trädgård, skötsel och beskärning av växter samt hur man tar hand om växterna på sikt. Inom produktion koncentrerar du dig på växtproduktion på friland och i växthus samt företagsverksamhet.

Dessutom kan du bredda dina kunskaper med olika valfria moduler som:

 1. Användning av växter i trädgårdsplanering
 2. Blomsterbinderi
 3. Produktion av grönsaker på friland
 4. Skötsel av vedartade växter
 5. Fördjupat växtkunnande
 6. Hållbara kretslopp i trädgården

Så här studerar du till trädgårdsmästare som vuxen       

Utbildningen är en förberedande utbildning för fristående grundexamen i trädgårdsskötsel och är till sin omfattning 180 kompetenspoäng, ca två år. Yrkesprov ordnas i de olika studiehelheterna under de ca två år utbildningen tar. För att erhålla trädgårdsmästarbetyg är deltagande i yrkesproven obligatoriska.

Närstudier har du i ca 5-10 dagar per månad. Under närstudietillfällena, som sker dagtid, har du både teori undervisning samt tränar praktiska färdigheter på skolans område och i skolans växthus. Mellan närstudietillfällen studerar du på egen hand de teman som senast behandlats, vägledd av den litteratur som anvisats. Under distansstudieperioderna står de lärare som undervisat dig till ditt förfogande för handledning. I utbildningen ingår förutom när- och distansstudier även drygt 25 veckor arbete på olika branschföretag samt praktisk undervisning på skolan. Hur och när  arbetet på branschföretagen infaller beror på din personliga utbildningsplanen. (här kan t.ex. tidigare arbetserfarenhet från branschen inverka)

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.Detailed information

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

12 Aug 2020

End Date

30 Sep 2022

Last day to apply

17 May 2020

Contact

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

12 Aug 2020

End Date

30 Sep 2022

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

12 Aug 2020

End Date

30 Sep 2022

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.


Axxellstudier ledde tillbaka till trädgårdsbranschen

Möjligheten att vara kreativ och frisk luft i massor. Det hör till det bästa med trädgårdsmästarjobbet tycker Ulrika Holmberg som efter Axxellstudier driver eget företag inom branschen.

Redan som yngre studerade Ulrika Holmberg till hortonom och startade eget företag inom landskapsplanering. Hon halkade ändå in på annan yrkesbana och förblev där i många år med lite trädgårdsplaneringsjobb på sidan om.

– Som yngre hittade jag inte den rätta arbetsmotivationen till att jobba ensam som företagare. Jag saknade att ha arbetskollegor.
För ett par år sedan vaknade ändå lusten att söka sig tillbaka till trädgårdsbranschen och till företagarlivet. För att fräscha upp kunskaperna sökte hon in till Axxells trädgårdsmästarutbildning. Det visade sig vara ett bra drag.

– Det var mycket som ändrat sedan jag studerade senast. Bland annat har hållbarhetstänket kommit starkt in i allt man gör, både i hur man planerar och sköter en trädgård på ekologiskt sätt.

Frågetecken blev punkter

Företaget, som går under namnet Iris Garden, startade hon upp redan i samband med studierna.

– Jag hade inget vuxenutbildningsstöd att luta mig tillbaka på i slutet av mina studier, så jag försörjde mig genom att jobba med företaget på kvällar och veckoslut under IA-perioden (inlärning i arbete). För att kunna börja jobba på heltid samma vår som hon tog sin examen såg hon också till att avklara IA-perioderna i rask takt.
Ett råd hon kan ge till andra studerande är att försöka få så bra IA-platser som möjligt.

– Jag gjorde själv min inlärning på två bra ställen vilket gav mig kunskap och svar på de frågor jag hade.
Också i övrigt är hon nöjd med studierna.

– Jag hade målsättningen att lära mig så mycket som möjligt och upplever att jag fick mycket med mig i bagaget. Frågetecken blev till punkter och utropstecken.
Hon tycker att det fungerar bra att studera som vuxen.

– Som vuxen vet man vad man vill, vad man inte kan och vad man behöver bättra på. Man har också arbets- och livserfarenhet som gör att man kan studera på ett helt annat sätt.

Kräver kondis

Det egna företaget sysselsätter i dag henne på heltid och erbjuder det mesta inom trädgårdsbranschen - planering, anläggning och skötsel. Bland kunderna finns privatpersoner men också en del företag och husbolag.

Under de mörkaste vintermånaderna består jobbet mest av planeringar och beställningar inför kommande säsong. Utearbetena startar upp i februari, mars med beskärningar och kan beroende på väder och vind pågå långt in på hösten. De sista jobben för året brukar handla om att täcka in rosor och andra ömtåliga växter.

– Under vintern försöker jag också träna och bygga lite muskler för att vara redo då säsongen kör i gång. Trädgårdsbranschen kan vara fysiskt tung med mycket kroppsarbete.  

Vilket är det mest minnesvärda jobbet ditt företag haft så här långt?

– Varje plantering är minnesvärd på sitt sätt – man får plantera något nytt. Ett speciellt projekt som krävde lite extra planering var ändå då två träd från en allé skulle ersättas med så stora träd som möjligt.

Ingen trädgård är den andra lik

Av den som vill jobba i branschen krävs förutom artkännedom och kunskap också beredskapen att ta sig an utmaningar.

– Ingen trädgård är den andra lik. Det gäller att kunna se vilka förhållanden där råder och jobba utgående från det.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

– Kreativiteten. Och att man får tänka både ekologiskt och ekonomiskt. Det är också viktigt att kunna lyssna på sina kunder. Det är inte alltid som de vet vad de vill och då gäller det att vara lyhörd. Det jag också gillar är att jag får vara utomhus.

Vilka är då de största utmaningarna?

– Det ekonomiska. Många jobb görs på offert och det gäller att kunna räkna offerten så att det gynnar både mig och kunden.

 

Text och bild: Agneta Sjöblom


Contact

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut! Kontakta Nina Sevelius (nina.sevelius@axxell.fi) om du är intresserad av utbildningen. 

Nästa trädgårdsmästarutbildningen startar i augusti 2020. Ansökningar till utbildningen sker under vårteminen 2020 genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Alla som ansöker till utbildningen kallas till intervju under maj eller början av juni.

Mera information ger Nina Sevelius, nina.sevelius@axxell.fi eller tfn 044-739 7658.