Course:
Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen


Detailed information

Course name

Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

24 Aug 2020

End Date

28 May 2021

Last day to apply

10 Aug 2020

Contact

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, en examinsavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Denna utbildning omfattas av Sora lagstiftningen, vilket innebär att utbildningsanordnaren skall göra en Sora utredning av alla sökande. Detta innebär att vissa fysiska- och/eller mentala sjukdomar eller drogmissbruk utgör ett hinder för att få påbörja studierna.

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

28 May 2021

Last day to apply

10 Aug 2020

Contactperson

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, en examinsavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Denna utbildning omfattas av Sora lagstiftningen, vilket innebär att utbildningsanordnaren skall göra en Sora utredning av alla sökande. Detta innebär att vissa fysiska- och/eller mentala sjukdomar eller drogmissbruk utgör ett hinder för att få påbörja studierna.

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

28 May 2021

Last day to apply

10 Aug 2020

Contactperson

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, en examinsavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Denna utbildning omfattas av Sora lagstiftningen, vilket innebär att utbildningsanordnaren skall göra en Sora utredning av alla sökande. Detta innebär att vissa fysiska- och/eller mentala sjukdomar eller drogmissbruk utgör ett hinder för att få påbörja studierna.

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildninge. Alla sökande kallas till personlig intervju.