Course:
Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen


Detailed information

Course name

Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

09 Nov 2020

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

15 Oct 2020

Contact

Thomas Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda yrkesutbildningar

Ifall deltagandet i yrkesutbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds eller om avbokning inte alls sker uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

09 Nov 2020

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

15 Oct 2020

Contactperson

Thomas Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda yrkesutbildningar

Ifall deltagandet i yrkesutbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds eller om avbokning inte alls sker uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

09 Nov 2020

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

15 Oct 2020

Contactperson

Thomas Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda yrkesutbildningar

Ifall deltagandet i yrkesutbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds eller om avbokning inte alls sker uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.