Öppet hus i Åbo onsdagen 30.1 kl. 16-19.30!

Vi har öppet kl. 16-19.30 onsdagen 30.1 på Hertig Johans Parkgata 21!

Axxell Turism erbjuder mångsidiga turismstudier i Åbo. Den 30 januari kl. 16-19.30 har du möjlighet att bekanta dig närmare med vår utbildning samt gå på rundvandring i våra utrymmen. Under Öppet Hus kvällen kan du i vår Popup-resebyrå bl.a. höra dig för om olika flygresor och hotell. Vi använder väldens största bokningsprogram Amadeus och kan söka upp intressanta resealternativ i olika delar av världen. En trend inom turismbranschen just nu är paketering, våra första årets studerande kommer att visa upp sina produkter som de planerar som bäst. En grupp studerande är på studieresa i Krakow 28-31.1.2019, vi får följa med på ett hörn tack vare deras Traveller360-presentation från resan. På plats är även turismlärare, vi kan berätta mer om utbildningen och våra internationella utbyten.

Välkommen upp på ett fartygs kommandobrygga. Sjöfartslinjen håller fartygssimulatorn öppen för besökare. Här får de som studerar till vaktstyrmän öva på knepiga situationer. Pröva själv på att lägga till vid kajen i Åbo i storm....

Sjöfartslinjens lärare berättar samtidigt gärna mer om sjöfartslinjen.

Närvårdarlärare berättar om utbildningen samtidigt som du får ditt blodtryck mätt. Andra lärare är beredda att berätta om sina specialområden, som internationellt samarbete, vuxenstudier och läroavtal. Speciallärarna berättar om vilka möjligheter vi har att ge extra stöd åt de studerande som behöver.

Turismstuderandena tar dig på en guidad rundvandring i lokalen. Sen kan du avsluta med en kopp kaffe – caféet är öppet.

Vi ses i Auriga!

Välkommen

Axxell i Åbo

I Åbo har sjöfartsutbildning erbjudits sedan 1813 och är därmed Finlands äldsta yrkesutbildning. Idag utbildar vi vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. I samma utrymmen utbildas fro.m. höten 2017 även blivande turisttjänstemän och producenter av resetjänster.

Förutom grundutbildning i sjöfart ordnar vi även veckoslutskurser till skeppare i inrikestrafik, maskinskötare och förare, samt en stor mängd fortbildningskurser för såväl yrkes sjöfarare, fritidsbåtförare och andra intresserade.Till vårt förfogande har vi landets största fartygssimulator med 8 kommandobryggor.

tryck på bild för att öppna galleri
 

Kontaktuppgifter

Axxell i Åbo
Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

tfn 0290 01 7250
e-post: aboamare@axxell.fi eller turism@axxell.fi

Personalens kontaktuppgifter hittar du här.

Mera information även på på www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning

Vid Axxell Aboa Mare kan du utbilda dig till både vakthavande styrman och vakthavande maskinmästare både som ung och som vuxen. Som vuxen kan du dessutom utbilda dig till vaktman.

Till våra sjöfartsutbildningar

Turismutbildning

Vid Axxell i Åbo kan du utbilda dig inom turismbranschen både som ung och som vuxen. Som ung kan du utbilda till producent av resetjänster och som vuxen till turisttjänsteman. Dessutom kan du utbilda dig till guide.

Till våra turismutbildningar

Korta kurser

Vi erbjuder ett stort utbud av kortkurser inom sjöfartsområdet, bl.a. inom ledarskap, sjukvård, radioteknik, nautisk teknik och båtkurser. Dessutom ordnar vi kurser för bl.a. skeppare i inrikestrafik, maskinskötare, matros och förare. Alla kortkurser hittar du på www.aboamare.fi!

Läs mera

Studier

Mera information om studierna i Axxell och information specifikt för studerande i Åbo hittar du på adressen studerande.axxell.fi.

tryck på bild för att öppna galleri

Simulator

Det finns sju integrerade kommandobryggor samt radio- och maskinrumsimulatorer försedda med verklig Furuno-, Sperry-, Nacos-Atlas- och Wärtsilä-utrustning i landets största sjöfartssimulator. Simulatorns operations system är Sindel,Simulco-VTT och RDE. Simulatorn används vid grundutbildning och i allt större omfattning i skräddarsydd fortbildning avsedd för rederinäringen.

Videopresentation av turismutbildningen

Videopresentation av sjöfartsutbildningen i Åbo