Utbildning:
Serveringspass (alkopass) - tenttillfälle i Karis

Utbildning

Alkopasstent i Karis!

Axxell ordnar tenttillfälle för serveringspass (alkopass) på Bangatan 75 i Karis:

31.10.2016 kl 16.30

Tenten är uppbyggd genom flervalsfrågor/flersvarsfrågor på läroplattformen itslearning. För att bli godkänd måste minst 75 % vara rätt. Efter godkänd tent fås ett av Social-och hälsovårdens produkttillsynscentral förutsatt intyg, skickat till angiven adress.

Tentamenstillfället kostar 50€. OBS! Avgiften betalas till kansliet samma dag före testet!

Litteratur

Tentamen baserar sig på materialet Alkoholärenden i restaurangverksamheten som hittas på följande länk:

http://www.valvira.fi/documents/18502/169478/Alkoholarenden_i_restaurangverksamheten.pdf

 


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Serveringspass (alkopass) - tenttillfälle i Karis

Adress där utbildning ordnas

Tenttillfället hålls i en datasal i Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

31 okt 2016

Sista ansökan

23 okt 2016

Kontaktperson

Dan Mannström

044-739 7542
dan.mannstrom@axxell.fi

Kostnad

Tentamenstillfället kostar 50€

Utbildningens namn

Serveringspass (alkopass) - tenttillfälle i Karis

Adress där utbildning ordnas

Tenttillfället hålls i en datasal i Axxell i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

31 okt 2016

Sista ansökan

23 okt 2016

Kontaktperson

Dan Mannström

044-739 7542
dan.mannstrom@axxell.fi

Förklaring

Tentamenstillfället kostar 50€

Utbildningens namn

Serveringspass (alkopass) - tenttillfälle i Karis

Adress där utbildning ordnas

Tenttillfället hålls i en datasal i Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

31 okt 2016

Sista ansökan

23 okt 2016

Kontaktperson

Dan Mannström

044-739 7542
dan.mannstrom@axxell.fi

Kostnad

Tentamenstillfället kostar 50€
Kontaktperson

Dan Mannström

044-739 7542
dan.mannstrom@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska blanketten nedan senast 23.10.2016