Utbildning:
Allmänna ECDL testdagar

Utbildning

Axxell ordnar allmänna ECDL testdagar i Karis. Datumen för höstens testdagar publiceras då de klarnar.

 

Testet pågår kl. 16.00 – 18.00.

Datakörkortet ECDL (European Computer Driving Licence), är ett certifieringsprogram för datakunskaper och Axxell är ett auktoriserat ECDL Testcenter. För att erhålla Datakörkortet ECDL krävs godkända testresultat i sju olika kunskapsområden. Kunskapskraven omfattar de vanligaste funktioner och programvaror som en användare möter i sin datormiljö.

ECDL är en internationellt accepterad och etablerad certifieringsstandard som tillämpas i ca 130 länder både i och utanför Europa. Läs mer på www.ecdl.fi

Pris 30 euro/testtillfälle ink moms (datakort/intyg ingår i priset)


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Allmänna ECDL testdagar

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

Våren 2016

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Margareta Fagerlund

044-739 7596
margareta.fagerlund@axxell.fi

Kostnad

Pris 30 euro/testtillfälle ink moms (datakort/intyg ingår i priset)

Utbildningens namn

Allmänna ECDL testdagar

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

Våren 2016

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Margareta Fagerlund

044-739 7596
margareta.fagerlund@axxell.fi

Förklaring

Pris 30 euro/testtillfälle ink moms (datakort/intyg ingår i priset)

Utbildningens namn

Allmänna ECDL testdagar

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

Våren 2016

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Margareta Fagerlund

044-739 7596
margareta.fagerlund@axxell.fi

Kostnad

Pris 30 euro/testtillfälle ink moms (datakort/intyg ingår i priset)
Kontaktperson

Margareta Fagerlund

044-739 7596
margareta.fagerlund@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökan till testtillfället görs meda den elektroniska blanketten nedan. Fyll i ansökningsblanketten det datum du önskar delta i testet.