Course:
Yrkesexamen i arbete bland missbrukare (Karis)

Utbildning

Utbildningen är fullsatt!

 

40sv fördelat med tre terminer - ca 1 närstudiedag och en närstudiekväll varje månad, dvs 6 närstudiedagar per examensdel. Utöver det, distansstudieuppgifter och inlärning i arbetet.

För varje enskild studerande görs en personlig studieplan där den egna arbets- och livserfarenheten beaktas.

Möjlighet att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsinspektör Jonna Aro, 044 739 7625.

Innehåll

Nya examensgrunder hösten 2013!

I examen ingår 2 obligatoriska och 2 valbara delar. Examen är komplett när du avlagt de obligatoriska examensdelarna och två valfria examensdelar.

Mål

Att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet bland missbrukare och förstärka deltagarnas yrkeskunskap. Målet är att deltagarna avlägger yrkesexamen.

Målgrupp

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare är avsedd för personer som har åtminstone de kunskaper och färdigheter som motsavarar grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.


Detailed information

Course name

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

10 Sep 2013

End Date

12 Dec 2014

Contact

Petra Baarman
Bangatan 75, 10300 Karis
0447397631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

100€/studerande/termin samt kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

  • Social- och hälsovårdsbranschen
  • Ungdoms- och fritidsinstruktion
  • Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare (Karis)

Location

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

10 Sep 2013

End Date

12 Dec 2014

Contactperson

Petra Baarman
Bangatan 75, 10300 Karis
0447397631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

100€/studerande/termin samt kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

  • Social- och hälsovårdsbranschen
  • Ungdoms- och fritidsinstruktion
  • Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

10 Sep 2013

End Date

12 Dec 2014

Contactperson

Petra Baarman
Bangatan 75, 10300 Karis
0447397631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

100€/studerande/termin samt kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

  • Social- och hälsovårdsbranschen
  • Ungdoms- och fritidsinstruktion
  • Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.
Contact

Petra Baarman
Bangatan 75, 10300 Karis
0447397631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdagen är 31.5.2013. Ansökningsblankett finns på nätet eller kan beställas av Monica Fyrqvist på nummer 0290017595 eller monica.fyrqvist@axxell.fi. Vi tar kontakt när ansökningstiden gått och kallar till intervju.

OBS! I fältet "övrigt" bör ni fylla i tidigare utbildningar samt arbetserfarenhet.

Ansökan

Den elektroniska ansökningsblanketten nedan påbörjar ansökningsprocessen som kan vara unik för en utbildning. Vissa utbildningsansökningar kräver ytterligare uppgifter som t.ex. namnunderskrifter. Om det finns ett behov för sådana uppgifter kontaktar vår personal er.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA