Course:
Arbete som kräver spetskompetens - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)

Axxell ordnar en fortbildning om minnessjukdomar! Utbildningen är en delexamen ur grundexamen inom social- och häslovårdsbranschen (examensdel: Arbete som kräver spetskompetens).

Utbildningen startar i mars och pågår till slutet av maj. Utbildningen ordnas i Karis med casehandledning på den egna arbetsplatsen. Utbildningen ordnas som flerformsstudier med en förhandsuppgift, närstudier, hemuppgift och casehandledning.

Målet med utbildningen är att förstärka det egna kunnande samt utveckla verksamhetskulturen på den egna arbetsplatsen.

Innehåll

  • förhandsuppgift
  • ons 18.3.2020 kl 12.30-15.45, teori om minnessjukdomar
  • to 19.3.2020 kl 12.30-15.45, dialog och interaktion vid praktiska situationer – hur jobba i praktiken
  • to 2.4.2020 kl 12.30-15.45, teamwork -jag i teamet, teamet i mig
  • Casehandledning i grupp på arbetplatsen (bokas skillt)
  • utvecklingsarbete, yrkesprov, bedömningsdiskussion i grupp

 


Detailed information

Course name

Arbete som kräver spetskompetens - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

March 2020

End Date

May 2020

Last day to apply

26 Jan 2020

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri för den studerande.

Course name

Arbete som kräver spetskompetens - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

March 2020

End Date

May 2020

Last day to apply

26 Jan 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri för den studerande.

Course name

Arbete som kräver spetskompetens - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

March 2020

End Date

May 2020

Last day to apply

26 Jan 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri för den studerande.Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen.