Arbetslivet och Axxell

Hur kan vi hjälpa er arbetsplats?

Axxell har två målgrupper framom andra, de studerande och arbetslivet. Yrkesutbildningen och Axxell finns till för att ge arbets- och näringslivet den kunniga arbetskraft de behöver. Vår produkt är våra studerande, er blivande arbetskraft. I arbetet med att förädla produkten, att ge utbildning åt studerande, behöver vi ett nära samarbete med arbetslivet. Det samarbetet har långa traditioner, det har sett lite olika ut och det har använts olika begrepp men det är något vi gjort tillsammans och även i framtiden skall vi göra det tillsammans. Samarbetet är också lagstadgat i lagen om yrkesutbildning 531/2017

Vad kan Axxell erbjuda ditt företag?

Internationell verksamhet

Axxell har en omfattande internationell verksamhet med utbyten för både studerande och personal. Även arbetslivets representanter har möjlighet att åka med på utbyten till olika länder.

Läs mer om idekick-projektet