Utbildning:
Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

Utbildning

Utveckla ditt specialkunnande inom arbetslivsträning!

Vår utbildning erbjuder dig möjlighet att utveckla ditt kunnande i att jobba med människor som behöver särskilt stöd för att komma in, hållas kvar och återgå till arbetslivet.

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning av avsedd för personer som har minst yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovårdsbranchen eller kunskaper och färdigheter i någon annan lämplig examen. Den som avlagt examen använder i sitt arbete den senaste kunskapen inom området och utvecklar sitt eget arbete och verksamheten på arbetsplatsen. De valbara delarna ger färdigheter att arbeta som utvecklare av arbetslivsträning eller som företagare inom arbetslivsträning.

Utbildningen startar 6.8.2015 i Axxells utrymmen på Bangatan 75 i Karis

Förverkligande

Flerformsstudier med närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. Närstudier ca 1-2 dagar per mån med uppehåll under sommaren. I mån av möjligheten kan examen avläggas på den egna arbetsplatsen. För varje studerande görs upp en personligstudieplan. Ta kontakt och diskutera hur studiernas förvekligande kunde se ut just för din del.

Innehåll (totalt 24 sv)

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning består av 3 obligatoriska och en valbar examensdel.

Se mera om det fristående examenssystemet i Finland:

https://www.youtube.com/watch?v=dissbJqBhE8

Läroavtal

Du har möjlighet att avlägga examen via läroavtal, kontakta Klara Roos på Axxells läroavtalsbyrå, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

06 aug 2015

Slutdatum

16 dec 2016

Sista ansökan

18 jun 2015

Kontaktperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Pris

360€

Kostnad

120€ per termin = 360€, plus examensavgift 58€.

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

06 aug 2015

Slutdatum

16 dec 2016

Sista ansökan

18 jun 2015

Kontaktperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Pris

360€

Förklaring

120€ per termin = 360€, plus examensavgift 58€.

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

06 aug 2015

Slutdatum

16 dec 2016

Sista ansökan

18 jun 2015

Kontaktperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Pris

360€

Kostnad

120€ per termin = 360€, plus examensavgift 58€.Kontaktperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Lediga studieplatser. Kontakta Bernhard Weckström 044 739 7456.