Course:
Att skriva för barn och unga


Detailed information

Course name

Att skriva för barn och unga

Location

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Start Date

27 Jan 2017

Last day to apply

16 Dec 2016

Contact

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€

Course name

Att skriva för barn och unga

Location

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Axxell i
Axxell i

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors<()

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

27 Jan 2017

Last day to apply

16 Dec 2016

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€

Course name

Att skriva för barn och unga

Location

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

27 Jan 2017

Last day to apply

16 Dec 2016

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€Contact

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan. Till ansökan fogas en kort presentation av skrivprojektet samt ett textutdrag (max 3 sidor). Detta skickas till kursledarna per e-post, henrika.andersson01@gmail.com och asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

För närmare information kontakta kursledaren, e-post asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 044 7397722.