Course:
Att skriva om sitt liv I

Utbildning

Den populära grundkursen startar på nytt hösten 2015.

Alla människor bär på en historia.

Att berätta om sitt liv, att skriva ner minnen, erfarenheter och händelser man varit med om är tillfredsställande för en själv. Men det är också värdefullt för barn och barnbarn att ta del av mammas, mormors eller farfars livs- och släkthistoria. Eller kanske drömmer du om en större läsekrets? Eller du vill dokumentära en spännande människas livsöde? Eller med utgångspunkt i det självupplevda skapa fiktion? Möjligheterna är många!

"Att skriva om sitt liv" innehåller fyra kursträffar två dagar i följd på följande datum:

7-8.9, 5-6.10, 2-3.11 och 30.11-1.12 (må-tis 9.30-16)

Kursledare: Åsa Stenvall-Albjerg

Kursplats: Annegatan 12, Helsingfors.

Kurspris: 280 €

Arrangör: Folkhögskolan Axxell i samarbete med Svenska pensionärsförbundet rf.

Kursen vänder sig till personer som vill fördjupa sitt personliga skrivande och hitta en form för sin livsberättelse. Kursen ger inblick i det självbiografiska skrivandets breda fält och uttrycksmöjligheter. Deltagarna får hjälp att skapa och utveckla egna berättelser. Du blir läst av andra, får respons på dina texter och insikter i skrivandets hantverk och litterär gestaltning via skrivövningar och teoretiska pass.

Du bör vara beredd på att läsa de andra deltagarnas texter och avsätta tid för eget skrivande mellan träffarna. Tillgång till dator och e-post är nödvändigt.

Den som vill veta mera kan kontakta kursledaren, e-post: asa.stenvall-albjerg@axxell.fi , tfn 044-739 7722

 


Detailed information

Course name

Att skriva om sitt liv I

Location

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Flerformsstudier, 8 närstudiedagar

Start Date

07 Sep 2015

Last day to apply

04 May 2015

Contact

Åsa Stenvall-Albjerg
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

280€

Charge

Kurspris: 280 €

Course name

Att skriva om sitt liv I

Location

Axxell i
Axxell i

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors<()

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Flerformsstudier, 8 närstudiedagar

Start Date

07 Sep 2015

Last day to apply

04 May 2015

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

280€

Förklaring

Kurspris: 280 €

Course name

Att skriva om sitt liv I

Location

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Flerformsstudier, 8 närstudiedagar

Start Date

07 Sep 2015

Last day to apply

04 May 2015

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

280€

Charge

Kurspris: 280 €
Contact

Åsa Stenvall-Albjerg
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdatum  4.5.2015, fyll i den elektroniska blanketten för att ansöka.