Course:
Barnledare eller ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Utbildning

Vill du jobba med barn eller unga i ett utmanande och kreativt jobb? Studera då som vuxen till barnledare eller ungdomsledare!

En ny grupp för studerande inom grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning startar i september 2019. Man kan rikta in sig på att bli antingen barn- eller ungdomsledare.  OBS! Skriv in i ansökningsblanketten om du är intresserad av barnledare eller ungdomsledare under punkten Övrig information.

Kompetensområdet för småbarnsfostran och familjeverksamhet (barnledare)

Denna inriktning är för personer som är intresserade av att arbete med yngre barn. Med denna utbildning kan man arbeta bl.a. på daghem, klubbar och läger. Barnledarens uppgift är att inom småbarnsfostran sköta om barns helhetsmässiga välbefinnande. Med denna utbildning blir du behörig att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik (Lag om småbarnspedagogik 28§).

Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper (ungdomsledare)

Denna inriktning är för personer som är intresserade av att arbeta med i första hand ungdomar. Med denna utbildning kan man arbeta t.ex. på ungdomsgårdar, i föreningar och inom projekt. Ungdomsledarens uppgift är att planera och handleda mångsidig fritidsverksamhet för ungdomar och förbättra ungdomars levnadsförhållanden och stöda deras harmoniska tillväxt.

Innehåll

Utbildningen förverkligas i flerform (distans- och närstudier samt praktik) och beräknas ta ca. 2 år. Närstudierna sker i Karis. I utbildningen ingår inlärning i arbetet där även yrkesprov ordnas. Examen kan även avläggas som läroavtal.

En personlig studieplan uppgörs för alla studerande. Det betyder att har du kunskap från tidigare behöver du inte delta i närstudierna, du kan visa ditt kunnande direkt vid yrkesproven.

I den förberedande utbildningen studerar du ämnen som utvecklingspsykologi, socialpsykologi, ledarskap. Du får också kunskap om de lagar och förordningar som reglerar arbetet inom branschen samt kännedom om samhällsstrukturerna.

I den förberedande utbildningen presenteras också olika metoder för stödande och förebyggande verksamhet.

Läroavtal

Det är också möjligt att studera på läroavtal! Kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Lämplighet för yrket

Faktorer som försvårar studierna och att fungera inom branschen:

  • allvarlig rädsla för sociala situationer som i hög grad försvårar umgänget med människor
  • ett akut drogproblem som inverkar på det nuvarande livet eller en allvarlig drogbakgrund
  • en sådan psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i studierna eller arbete (exempelvis symptom av psykotisk karaktär eller en depression som allvarligt försämrar arbetsförmågan)
  • en annan sjukdom som utgör en risk för hälsan eller säkerheten, inte bara den egna utan också de andra studerandenas eller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet.

 


Detailed information

Course name

Barnledare eller ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

September 2019

End Date

May 2021

Last day to apply

16 Jun 2019

Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Barnledare eller ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

September 2019

End Date

May 2021

Last day to apply

16 Jun 2019

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Barnledare eller ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

September 2019

End Date

May 2021

Last day to apply

16 Jun 2019

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju. Intervjuerna kommer att hållas vartefter ansökningarna kommer in i april-juni. Sök senast 16.6.

OBS! Skriv in om du är intresserad av barnledare eller ungdomsledare under punkten Övrig information i ansökningsblanketten.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.