Utbildning:
Specialyrkesexamen för dietkock

Utbildning

Gruppen människor med behov av specialkost p.g.a. sjukdom eller etisk övertygelse har ökat och kunderna ställer allt högre krav på service och tillgänglighet.

Behöver du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper i dietmatlagning? Sök då till förberedande utbildning för specialyrkesexamen för dietkock!

De som har avlagt specialyrkesexamen för dietkock arbetar som dietkockar eller som kockar med ansvar för specialdieter i skolan, inom äldreomsorgen och i restauranger.

Det fristående examenssystemet gör att vi kan skräddarsy utbildningsprogrammet för dig och din arbetsplats så att din yrkeskompetens får ett lyft.

Specialyrkesexamen för dietkock består av en obligatorisk examensdel och två valbara examensdelar. delar.

Den förberedande utbildningen förverkligas som flerformsstudier bestående av när- och distansstudier. Under närstudierna, som förverkligas i Karis främst kvällstid, jobbar du i Axxells moderna kök under ledning av erfarna matmästare eller deltar i uppfriskande föreläsningar. Du arbetar självständigt med dina distansuppgifter via inlärningsplattformen Itslearning. Utbildningsspråket är svenska.

Alla sökande kallas till ett informationstillfälle innan utbildningen startar. Innan studierna inleds bör den studerande uppvisa negativt salmonellaprov.

 

Obligatorisk examensdel

Genomförande av specialdieter i ett professionellt kök

Valbara examensdelar (2 av dessa)

Genomförande av specialdieter för barn i daghems- och skolåldern
Genomförande av specialdieter för äldre
Genomförande av näringsterapi
Utveckling av specialdietprodukter och – tjänster
Examensdel från yrkesexamen för arbete som teamledare
Examensdel från specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Kursavgift 450€ + examensavgift på 58€


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen för dietkock

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

20 mar 2017

Slutdatum

13 sep 2018

Sista ansökan

01 mar 2017

Kontaktperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Kostnad

450€ + examensavgift på 58€

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen för dietkock

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

20 mar 2017

Slutdatum

13 sep 2018

Sista ansökan

01 mar 2017

Kontaktperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Förklaring

450€ + examensavgift på 58€

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen för dietkock

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

20 mar 2017

Slutdatum

13 sep 2018

Sista ansökan

01 mar 2017

Kontaktperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Kostnad

450€ + examensavgift på 58€Kontaktperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att ansöka till utbildningen.