Course:
Specialyrkesexamen för dietkock

Utbildning

Gruppen människor med behov av specialkost p.g.a. sjukdom eller etisk övertygelse har ökat och kunderna ställer allt högre krav på service och tillgänglighet.

Behöver du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper i dietmatlagning? Sök då till förberedande utbildning för specialyrkesexamen för dietkock!

De som har avlagt specialyrkesexamen för dietkock arbetar som dietkockar eller som kockar med ansvar för specialdieter i skolan, inom äldreomsorgen och i restauranger.

Det fristående examenssystemet gör att vi kan skräddarsy utbildningsprogrammet för dig och din arbetsplats så att din yrkeskompetens får ett lyft.

Specialyrkesexamen för dietkock består av en obligatorisk examensdel och två valbara examensdelar. delar.

Den förberedande utbildningen förverkligas som flerformsstudier bestående av när- och distansstudier. Under närstudierna, som förverkligas i Karis främst kvällstid, jobbar du i Axxells moderna kök under ledning av erfarna matmästare eller deltar i uppfriskande föreläsningar. Du arbetar självständigt med dina distansuppgifter via inlärningsplattformen Itslearning. Utbildningsspråket är svenska.

Alla sökande kallas till ett informationstillfälle innan utbildningen startar. Innan studierna inleds bör den studerande uppvisa negativt salmonellaprov.

 

Obligatorisk examensdel

Genomförande av specialdieter i ett professionellt kök

Valbara examensdelar (2 av dessa)

Genomförande av specialdieter för barn i daghems- och skolåldern
Genomförande av specialdieter för äldre
Genomförande av näringsterapi
Utveckling av specialdietprodukter och – tjänster
Examensdel från yrkesexamen för arbete som teamledare
Examensdel från specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Kursavgift 450€ + examensavgift på 58€


Detailed information

Course name

Specialyrkesexamen för dietkock

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

20 Mar 2017

End Date

13 Sep 2018

Last day to apply

01 Mar 2017

Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

450€ + examensavgift på 58€

Course name

Specialyrkesexamen för dietkock

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

20 Mar 2017

End Date

13 Sep 2018

Last day to apply

01 Mar 2017

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Förklaring

450€ + examensavgift på 58€

Course name

Specialyrkesexamen för dietkock

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

20 Mar 2017

End Date

13 Sep 2018

Last day to apply

01 Mar 2017

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

450€ + examensavgift på 58€Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut. Kontakta Thomas Landén 0447397629 eller per e-post thomas.landen@axxell.fi