Course:
Datakörkortet ECDL

Utbildning

Nästa utbildning planeras starta hösten 2018.

Uppdatera och visa ditt kunnande genom att avlägga ECDL-kortet (European Computer Driving Licence). Datakörkortet ECDL är ett certifieringsprogram för datakunskaper. Kunskapskraven omfattar de vanligaste funktioner och programvaror som en användare möter i sin datormiljö. Mera information om ECDL-kortet och dess innehåll hittar du på adressen www.ecdl.fi

Du kan gå hela utbildningen eller välja endast de kunskapsområden du behöver. Du får intyg för varje del du avklarat. Du kan även insamla kunskaper utan att utföra ECDL-testerna.

Utbildningen är avsedd för dig som

  • behöver IT-kunnande i ditt arbete
  • vill få ett intyg på ditt IT-kunnande

Närstudierna kan delvis bekvämt ske på distans, detta kan vara ett alternativ för deltagare bosatta på annan ort eller annars självständigt kan arbeta via nätkontakter. Kontakten sker via ett webbaserat system som ger möjligheter att presentera material och samarbeta via webben.

Vid distansstudier kan du använda inlärningsplattformen Itslearning just då det är lämpligast för dig. Under hela utbildningen har du fri tillgång till Office 2016, även för dina mobila enheter

Utbildningens mål är att främja och uppmuntra grundläggande datorkunskap. Att höja kunskapsnivån inom IT. Att tillhandahålla ett kompetensbevis på IT-kunskaper. Utbildningen riktar sig till alla intresserade som vill lära sig använda datorn effektivare på många olika användningsområden.

Innehåll

Utbildningen ger dig genomgripande kunskap om Office 2016-programmets olika användningsområden och innehåller allmän IT-kunskap, information om operativsystem och filhantering, undervisning i ordbehandling, kalkylering, bildhantering, presentation samt online-verktyg för samarbete och molnlagring

Vid eventuella ändringar i kursprogrammet kontaktar vi dig via e-post eller telefon så snabbt som möjligt.

Läs mer på www.ecdl.fi


Detailed information

Course name

Datakörkortet ECDL

Location

Vapparvägen
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2018

Contact

Dick Essén

044-739 7222
dick.essen@axxell.fi

Price

100€

Charge

100€/person

Course name

Datakörkortet ECDL

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen
21600 Pargas<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Dick Essén

044-739 7222
dick.essen@axxell.fi

Price

100€

Förklaring

100€/person

Course name

Datakörkortet ECDL

Location

Vapparvägen
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Dick Essén

044-739 7222
dick.essen@axxell.fi

Price

100€

Charge

100€/personContact

Dick Essén

044-739 7222
dick.essen@axxell.fi


Application process

Ingen utbildning ordnas hösten 2017, nästa utbildning planeras starta hösten 2018. Ifall du är intresserad av utbildningen kan du kontakta Dick Essén, dick.essen@axxell.fi eller tfn 044-739 7221.