Studier och boende

Boende

I Ekenäs finns det flera alternativ för boende.

I Ekenäs finns det på den fria marknaden många små bostäder. För att hitta en sådan bostad är det att rekommendera att du lämnar in en liten annons i de lokala tidningarna Västra Nyland eller Etelä Uusimaa. För boende på den privata marknaden är det möjligt att från FPA ansöka om bostadstillägg på studiestödet.

Internatet i Ekenäs finns på Fågelsången 1 i Knipnäs. Boendet sker i dubbelrum.

Internatet i Knipnäs är öppet måndag-fredag. Under loven är internatet stängt. Har du så lång väg hem att du inte kan åka hem alla veckoslut, kan du anhålla om s.k. veckoslutslov. På internatet skall du ha egna sängkläder och egna kärl. Internet är tillgängligt i samtliga rum kl. 6.00-22.00.  Vill du bo på internatet skall du skriftligen ansöka om en plats. Blanketten kan du beställa från kansliet 0290 01 7420, eller ladda ner härifrån: ansökningsblankett.

Studerandevård

Följande personer verkar inom studerandevården på Axxell, Ekenäs:

Egenläraren

Alla studerande har en egenlärare. Tanken är att den studerande får sin egenlärare då studierna inleds och att det förhållandet pågår tills den studerande utexamineras. Egenläraren är den studerandes och hela hans familjs närmaste person på skolan. Den viktigaste uppgiften en egenlärare har är att handleda den studerande på ett sådant sätt att studierna blir framgångsrika. Det kan betyda studieteknik, frånvarouppföljning, kontakt med familjen, studerandevårdsmöte osv.

Skolkurator Ulla Sontag-Himmelroos
(för alla studerande)

mottagning på Raseborgsvägen 9 , onsdagar och torsdag-fredag
telefon 0290 01 7449, GSM 044 739 7449 eller e-post ulla.sontag-himmelroos(0)axxell.fi

Skolhälsovårdare Åsa Söderling
(för studerande vid företagsekonomi och IT samt social- och hälsovård)

mottagning på Raseborgsvägen 9 onsdagar, torsdagar och fredagar
telefon (019) 289 3260, GSM 040 825 2938 eller e-post asa.soderling(0)axxell.fi

Skolhälsovårdare Diana Fagerström
(för studerande vid hantverk och konstindustri samt smågruppsundervisningen)

mottagning på  Fågelsången 1, onsdagar udda veckor
telefon (019) 289 31 90, GSM 0400 219 850, e-post diana.fagerstrom(0)axxell.fi

På enheten verkar en mångprofessionell studerandevårdsgrupp (=svg). I svg ingår enhetschefen, skolkuratorn, skolhälsovårdaren, specialläraren samt den studerandes egenlärare. Studerandevårdsgruppens sammansättning (på personnivå) varierar beroende på vilken bransch som har möte. Studerandevårdsgruppen har också tillgång till en skolpsykolog men kontakten till dem sköts alltid via skolkuratorn eller skolhälsovårdaren.

Studerandevårdspersonalen kan kontaktas när som helst då det finns behov. Alla som har med studerandeärenden att göra arbetar under tystnadsplikt.

Kombistudier

Inom Axxell är alla utbildningar uppbyggda enligt ett årskurslöst system. Detta möjligör att du kan göra s.k. kombistudier. Kombistudier innebär att du parallellt kan studera i två skolor (förutsatt att Axxell har samarbetsavtal med skolan) eller i två branscher.

Kombistudier kan du välja av olika orsaker - du vill prova på något annat eller du vill skapa en god grund för fortsatta studier.

Funderar du på kombistudier eller önskar du mera information om detta så kontakta enhetschef Krister Stenroos. Du kan också läsa mera på våra sidor om kombistudier. 

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare och kontakten till läroanstalten

Att vara vårdnadshavare till en tonåring som inleder yrkestudier kan vara utmanade. Mirjam Kalland, känd forskare och generalsekreterare för Mannerheims barnskyddsförbund, har uttryckt detta som att ha en stor gädda på svirvel. Man skall hålla fast och ge efter samtidigt för annars kan linan gå av.

Från Axxells sida önskar vi att föräldrar och vårdnadshavare aktiv tar del av ungdomarnas skolgång. Er ungdom har en egenlärare på skolan och det är främst den läraren som håller kontakt med er eller vise versa. Håll gärna kontakt med egenlärare, berätta gärna om tidigare erfarenheter, t.ex. inom specialpedagogiken, speciellt om de varit till fördel för er ungdom.

I samband med föräldramötena som infaller i början av september får ni information om studieregisterprogrammets del för studerande och vårdnadshavare - WILMA. På Wilma kan vårdnadshavare följa med närvaro och prestationer. 

Närvaro

Den studerande skall delta i all undervisning. Om den studerande är sjuk eller har någon annan orsak till frånvaro, skall den studerande alltid själv meddela skolan per telefon 0290 01 7893.  Meddelande skall ske innan skoldagen inleds.

Vi önskar att resor och andra evenemang planeras in när skolan har lov. Visst kan man ansöka om frånvaro, men i det årskuslösa systemet där kurserna går i 8-veckors perioder så utgör redan en kort frånvaro en stor procent av undervisningen. För frånvaro som beror på resa odyl. har lärarna ingen skyldighet att hjälpa de studerande med extra uppgifter.

Är den studerande frånvarande utan att meddela tolkar vi det som olovlig frånvaro. Olovlig frånvaro diskuteras med den studerande, vid upprepning kontaktas vårdnadshavaren. 

men samarbetet har ett slut .....

Samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna tar officiellt slut den dag då studerande fyller 18 år. Efter den dagen ger vi inte längre ut uppgifter till vårdnadshavaren om den studerande. Vi får heller inte kontakta er om det är något vi oroar oss för. För att samarbete inte skall ta abrupt slut träffar vi gärna er som vårdnadshavare tillsammans med den studerande innan 18-årsdagen. Kontakta den studerandes egenlärare och boka tid för en diskussion så görs en avstämning av läget innan myndighetsgränsen passeras.

Studieguide för Raseborgsvägen 9 - Axxell pedagogik, social- och hälsovård och Axxell handel och service

Ladda ner studieguiden

Biblioteket

För dig som studerar vid Axxell i Ekenäs är det integrerade utbildnings-/allmänna biblioteket  ditt bibliotek under studietiden. Vi finns på Raseborgsvägen 8.  I biblioteket  kan du hitta kurslitteratur för alla utbildningsprogram på orten, dvs böcker  inom ämnen som företagsekonomi, social- och hälsovård, datateknik  och hantverk. Dessutom finns  böcker om studieteknik och forskningsmetodik. Därtill står ju  hela allmänna bibliotekets  utbud till ditt förfogande, med faktaböcker, romaner på olika språk, film, musik och konsolspel.

I vår tidningsläsesal hittar du regionala dagstidningar och populärtidskrifter. Vi har datorer du kan använda och trådlöst nät om du har egen dator. Här finns även en tyst läsesal.

Tveka aldrig med att be om hjälp. Vi visar gärna hur du hittar i biblioteket och  hur du själv kan söka i vår katalog. Du kan även boka tid med Axxells bibliotekarie om du önskar handledning i  informationssökning.

Välkommen med frågor och önskemål !

Heidi Reinikainen (bibliotekarie för Axxell)
tfn 019 289 2950
heidi.reinikainen@raseborg.fi

 

Bibliotekets öppethållningstider