Back

Axxell söker handledare till VVS-branschen

Axxell söker handledare till VVS-branschen

Axxell söker handledare till VVS-branschen

Axxell söker handledare till VVS-branschen

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska.   

I Axxell satsar vi mycket på specialundervisning och specialpedagogik. Vi har fyra lärare med specialpedagogiskt kunnade (jmf speciallärare i grundläggande utbildningen) och många handledare (jmf skolgångsbiträden/assistenter) och nu vill vi ytterligare utöka våra team med flera lärare med specialpedagogiskt kunnande och handledare. 

Vi söker nu till VVS-branschen i Karis en

Handledare

Arbetsställe: Karis och verksamhet inom tekniska branscherna, främst VVS

Som handledare arbetar du med studeranden i praktiska situationer både i skolan och på olika byggen. Du ansvarar för att givna tidsramar i olika projekt hålls och handleder också inom svetsning inom maskin- och produktionsteknik. I uppgiften ingår arbete med främst ungdomar men ibland också flerformsstuderande. Merparten av undervisningen sker på svenska men vi har också finska grupper och finska studerande så kan du verka på båda språken är det en fördel.

Omfattningen är minst 80 %, vi kan avtala om specifika extra uppgifter som gör det möjligt att komma till 100%. 

I Axxell har vi formuerat följande behörighetskrav för handledarbefattningar:

  • Grundexamen inom husteknik eller annan utbildning som ger ett kunnande inom branschen.
  • Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet 

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Arbetet inleds 1.8.2021 och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Närmare information ger utbildningsledare Rasmus Skoog, tfn 044-739 7606, rasmus.skoog@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 5.8.2021 kl. 12.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv handledare, VVS och ditt namn meddelandets ämnesfält. Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Uppge gärna också en referens i din ansökan.


News